Ιστορικό

Kατηγορίες

  • Χωρίς κατηγορία

Ενότητα 1: Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Μαθησιακοί Στόχοι

  1. Απόκτηση γνώσεων για την πράσινη επιχειρηματικότητα και τη σχέση της με την πράσινη οικονομία.
  2. Διαχείριση νομικών και ρυθμιστικών προκλήσεων της πράσινης επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη.
  3. Πλεονεκτήματα και προκλήσεις των βιώσιμων πρακτικών στην επιχειρηματικότητα.
  4. Εξέταση ποικίλων μηχανισμών και ευκαιριών χρηματοδότησης για πράσινα εγχειρήματα.
  5. Έμπνευση από πραγματικές ιστορίες επιτυχίας βιώσιμων επιχειρήσεων που εξασφαλίζουν επενδύσεις.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων