Ιστορικό

Kατηγορίες

  • Χωρίς κατηγορία

Ενότητα 2: Επιχειρηματικές Δεξιότητες για την Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Μαθησιακοί Στόχοι

  1. Κατανόηση των αναγκαίων δεξιοτήτων για τη λειτουργία μίας επιχείρησης
  2. Κατανόηση της πράσινης επιχειρηματικότητας και των αναγκαίων δεξιοτήτων
  3. Γνώσεις για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου
  4. Γνώσεις για τη δημιουργία ενός πράσινου επιχειρηματικού σχεδίου
Πηγή: https://online.hbs.edu/blog/post/sustainable-business-practices

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων