Ιστορικό

Kατηγορίες

  • Χωρίς κατηγορία

Ενότητα 3: Ψηφιακές δεξιότητες

Μαθησιακοί στόχοι

  1. Να ορίσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και τη σημασία τους στη σύγχρονη κοινωνία
  2. Να προστατεύσουν τις συσκευές και του ψηφιακό τους περιεχόμενο και να κατανοήσουν τους κινδύνους και τις απειλές του ψηφιακού περιβάλλοντος.
  3. Να αλληλεπιδρούν μέσω διαφορετικών ψηφιακών τεχνολογιών και να κατανοούν και να ξεχωρίζουν ποίο είναι το κατάλληλο μέσω ψηφιακής επικοινωνίας για τις διαφορετικές περιστάσεις