Ιστορικό

Kατηγορίες

  • Χωρίς κατηγορία

Ενότητα 4: Εξεύρεση πόρων και δικτύωση

Μαθησιακοί στόχοι

  1. Να κατανοήσουν τη σημασία της χρηματοδότησης και της δικτύωσης
  2. Να εξοικειωθούν με τα διαθέσιμα εργαλεία

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων