Ιστορικό

Kατηγορίες

  • Χωρίς κατηγορία

Ενότητα 5: Green marketing

Μαθησιακοί στόχοι

  1. Πώς να δημιουργήσετε ένα πράσινο σχέδιο μάρκετινγκ και ένα επιχειρηματικό μοντέλο κυκλικής οικονομίας
  2. Πώς να βελτιώσετε την εικόνα του δικού σας brand
  3. Πώς να ενθαρρύνετε τους ανθρώπους να επιλέγουν πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες
  4. Πώς να χρησιμοποιήσετε τo CSR, τις ετικέτες, τα βραβεία και τα πιστοποιητικά για τη δική σας επιχείρηση

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων