Ιστορικό

Kατηγορίες

  • Χωρίς κατηγορία

Ενότητα 6: Πράσινη μετάβαση

Μαθησιακοί στόχοι

  1. Κατανόηση της “πράσινης μετάβασης” και πώς μπορεί να προωθηθεί σε έναν οργανισμό
  2. Κατανόηση των απαραίτητων βημάτων/μονοπατιών που πρέπει να ακολουθήσει μια ΜΜΕ για να γίνει και να παραμείνει πράσινη
  3. Μάθηση για τις υπάρχουσες καλές πρακτικές και μελέτες περίπτωσης

Social Dimension & EGD” von Pia Danner ist lizenziert gemäß CC-BY-NC-SA 4.0

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων