Ιστορικό

Kατηγορίες

  • Χωρίς κατηγορία

Ενότητα 7: Επιχειρηματικές δεξιότητες σε μια οικονομία χωρίς χαρτί

Μαθησιακοί στόχοι

  1. Να κατανοήσετε τι χρειάζεται για να γίνετε πιο πράσινοι βιώσιμοι
  2. Να αποκτήσετε συγκεκριμένες ιδέες για το πώς να το κάνετε
  3. Να αποκτήσετε ψηφιακές δεξιότητες με τη χρήση εφαρμογών για smartphones

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων