Περαιτέρω Ανάγνωση

 • “Entrepreneurial Skills: A Literature Review and Development Agenda” by Dean A. Shepherd – Το έγγραφο παρέχει μία εμπεριστατωμένη ανάλυση των διαφόρων επιχειρηματικών δεξιοτήτων και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να αναπτυχθούν.
 • “The Importance of Soft Skills in Entrepreneurship” by Fiona Elsa Dent and Viki Holton – Το άρθρο υπογραμμίζει τη σημασία των κοινωνικών δεξιοτήτων για την επιχειρηματική επιτυχία και παρέχει συμβουλές για την ανάπτυξή τους.
 • “Green Entrepreneurship: A Review and Research Agenda” by Candida Brush et al. – Το έγγραφο παρέχει μία επισκόπηση της έννοιας της πράσινης επιχειρηματικότητας και περιγράφει μία ερευνητική ατζέντα για μελλοντικές μελέτες.
 • “Business Planning for Enduring Social Impact” by Jed Emerson and Nathaniel Foote – Το βιβλίο παρέχει καθοδήγηση για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου που δίνει προτεραιότητα στον κοινωνικό αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα.
 • “The Lean Startup” by Eric Ries – Το βιβλίο παρέχει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη μίας επιχείρησης με τη χρήση λιτής μεθοδολογίας, η οποία δίνει προτεραιότητα στον πειραματισμό και την επανάληψη για τη γρήγορη επικύρωση μίας επιχειρηματικής ιδέας.
 • “Sustainable Business: Key Issues” by Carys Jones and Peter Jones – Το βιβλίο παρέχει μία επισκόπηση των βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών και της σημασίας τους στη σημερινή οικονομία.
 • “Entrepreneurship and Small Business Management” by Steve Mariotti and Caroline Glackin – Το βιβλίο παρέχει έναν ολοκληρωμένο οδηγό για την έναρξη και τη διαχείριση μίας μικρής επιχείρησης σε συνδυασμό με συμβουλές για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων.
 • “The Social Entrepreneur’s Playbook” by Ian C. MacMillan and James D. Thompson – Το βιβλίο παρέχει καθοδήγηση για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου που δίνει προτεραιότητα στον κοινωνικό αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα.
 • “Green to Gold: How Smart Companies Use Environmental Strategy to Innovate, Create Value, and Build Competitive Advantage” by Daniel C. Esty and Andrew S. Winston – Το βιβλίο προσφέρει μελέτες περιπτώσεων και βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή πράσινων επιχειρηματικών στρατηγικών.
 • “The Business of Sustainable Development: A Global Perspective for a Better World” by Ban Ki-moon and Makhdoom A. Shah – Το βιβλίο παρουσιάζει μία επισκόπηση της βιώσιμης ανάπτυξης και του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν σε έναν πιο βιώσιμο κόσμο.
 • “Entrepreneurial Skills: What They Are and How to Develop Them” by Alyssa Gregory on The Balance Small Business: Το άρθρο παρέχει μία επισκόπηση των βασικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων και του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να τις αναπτύξουν.
 • “How to Create a Culture of Entrepreneurship” by Mike Templeman on Entrepreneur: Το άρθρο εξετάζει τη σημασία της δημιουργίας επιχειρηματικής κουλτούρας στους οργανισμούς και παρέχει συμβουλές για τον τρόπο προώθησης μίας τέτοιας κουλτούρας.
 • “Green Entrepreneurship: A Guide to Sustainable Business Practices” by Julia Haskins on Forbes: Το άρθρο εξετάζει τις αρχές της πράσινης επιχειρηματικότητας και προσφέρει καθοδήγηση για το πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν βιώσιμες πρακτικές.
 • “The Importance of a Business Plan for Entrepreneurs” by Richard Harroch on Forbes: Το άρθρο εξηγεί γιατί είναι σημαντική η δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου και προσφέρει συμβουλές για το πώς να δημιουργήσετε ένα εντυπωσιακό σχέδιο.