Μάθημα 1 Εικόνα και ταυτότητα brand

Εικόνα μάρκας I

Η εικόνα του brand αναφέρεται στον εξωτερικό αντίκτυπο της μάρκας, των προϊόντων ή των υπηρεσιών στον πελάτη ή τον καταναλωτή. Τα χαρακτηριστικά και οι συνειρμοί που αποδίδονται στην επωνυμία, καθώς και οι απόψεις για την επωνυμία, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο.

Ενώ η εικόνα της μάρκας είναι η αντίληψη που έχει ο πελάτης για μια μάρκα, η ταυτότητα της μάρκας είναι η επικοινωνία μιας μάρκας για τον εαυτό της.

Εικόνα μάρκας II

Μια επιχείρηση θα επωφεληθεί από μια θετική εικόνα της μάρκας με

  • Αυξημένη εμπιστοσύνη των πελατών
  • Προσέλκυση νέων πελατών
  • Καλή αναγνώριση
  • Καλύτερη είσοδος νέων προϊόντων στην αγορά

Οι περιβαλλοντικές πτυχές γίνονται όλο και πιο σημαντικές για τους πελάτες και επηρεάζουν περισσότερο τις αποφάσεις των καταναλωτών. Π.χ. μια μελέτη του 2020 από την IBM διαπίστωσε ότι το 77% των καταναλωτών δηλώνουν ότι είναι τουλάχιστον μέτρια σημαντικό οι μάρκες να είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνες.

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.