Μάθημα 1 Ο ρόλος της επικοινωνίας στην επιτυχία

Η επικοινωνία με τους δωρητές είναι εξίσου σημαντική για την εξεύρεση πόρων, όπως και σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής, όπως στον εργασιακό χώρο. Οι επικοινωνιακές σας προσπάθειες θα είναι κρίσιμες για την επιτυχία της συγκέντρωσης χρημάτων.

Βήματα:

  1. Επικοινωνία με πιθανούς συνεισφέροντες

Σας έχει τύχει ποτέ κάποιος να σας εξηγήσει μια έννοια με τόσο σπουδαίο τρόπο ώστε να σας απορροφήσει εντελώς; Αν ναι, τότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι μια σωστή εισαγωγή στη συγκέντρωση χρημάτων.

  1. Εκφράζοντας ευγνωμοσύνη στους ευεργέτες σας

Δεν πρέπει ποτέ να σταματήσετε να τονίζετε τη σημασία της έκφρασης ευχαριστιών προς τους συνεργάτες σας. Θα πρέπει να στέλνετε ένα προσαρμοσμένο ευχαριστήριο μήνυμα μετά από αυτό που αποστέλλεται αυτόματα στους δωρητές σας.

  1. Διατηρήστε επαφή με τον ευεργέτη σας

Δεν πρέπει ποτέ να σταματήσετε να τονίζετε τη σημασία της έκφρασης ευχαριστιών προς τους συνεργάτες σας. Θα πρέπει να στέλνετε ένα προσαρμοσμένο ευχαριστήριο μήνυμα μετά από αυτό που αποστέλλεται αυτόματα στους δωρητές σας.  

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.