Μάθημα 1 Τι είναι τα δίκτυα συγκέντρωσης πόρων;

Η συγκέντρωση δικτύων χρηματοδότησης είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, υπομονή, ενέργεια, δέσμευση και εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη διαδικασία. Η δικτύωση και ιδιαίτερα τα δίκτυα συγκέντρωσης κεφαλαίων έχουν να κάνουν με την καλλιέργεια σχέσεων με τους εταίρους σας.

Προσπαθήστε να συνεργαστείτε με ανθρώπους που η σχέση σας έχει δοκιμαστεί στο πέρασμα του χρόνου ή με ανθρώπους που σας εμπνέουν εμπιστοσύνη.

Ένα δίκτυο συγκέντρωσης χρημάτων είναι μια ομάδα αφοσιωμένων υποστηρικτών που συγκεντρώνουν ενεργά δωρεές για λογαριασμό ενός οργανισμού για να τον βοηθήσουν στις προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων. 

Δωρητές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εθελοντές, προηγούμενοι πελάτες ή απόφοιτοι και άτομα που απλώς υποστηρίζουν τον οργανισμό μπορεί να αποτελούν μέρος του δικτύου συγκέντρωσης κεφαλαίων.

Το αρχικό δίκτυο συλλογής πόρων μπορεί να αναπτυχθεί και να προσαρμοστεί με την πάροδο του χρόνου, προσθέτοντας νέα δίκτυα υποστήριξης, συνεργασίες και στρατηγικές συγκέντρωσης πόρων για ΜΜΕ και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Χτίζοντας ένα δίκτυο συγκέντρωσης κεφαλαίων:

  • ο οργανισμός μπορεί να επεκτείνει σημαντικά τον αντίκτυπο των ίδιων των υπαλλήλων του.
  • ο οργανισμός πρέπει να επενδύσει στην ανάπτυξη και τη συντήρηση του δικτύου,
  • προώθηση της ηγεσίας μεταξύ των μελών της
  • παρέχοντας τα εργαλεία και τα κίνητρα για την ανάπτυξή της.

Κάθε ΜΜΕ, οργανισμός ή επιχείρηση θα πρέπει να δημιουργήσει και να διατηρεί ένα δίκτυο συγκέντρωσης πόρων που να δημιουργεί ενεργά σχέσεις και να συγκεντρώνει κεφάλαια για λογαριασμό του οργανισμού. 

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.