Μάθημα 1 “10 βήματα για να γίνετε πιο βιώσιμοι αμέσως”

Αυτά τα 10 βήματα παρέχουν βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες λύσεις στο δρόμο σας προς μια πράσινη εταιρεία.

  1. Προσφέρετε απομακρυσμένη εργασία και παρέχετε την υποδομή για αυτήν
  2. Παροχή επιλογών δημόσιων μεταφορών και εισιτηρίων εργασίας
  3. Χρησιμοποιήστε βιώσιμα προϊόντα στα γραφεία σας
  4. Μειώστε τη χρήση χαρτιού με την ψηφιακή μετάβαση (και προσφέροντας εκπαιδεύσεις στους υπαλλήλους)
  5. Μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση: χρήση βιώσιμων υλικών
  6. Επιλέξτε βιώσιμους παρόχους ενέργειας, υπηρεσίες φιλοξενίας κ.λπ.
  7. Συνεργαστείτε με άλλες πράσινες επιχειρήσεις
  8. Διορισμός διαχειριστή(ών) βιωσιμότητας, πρόσληψη εμπειρογνωμόνων βιωσιμότητας
  9. Συν-σχεδιάστε ένα σχέδιο βιωσιμότητας με τους υπαλλήλους σας
  10. Δημιουργία λογοδοσίας: χρήση εργαλείων παρακολούθησης, οργάνωση τακτικών ενημερώσεων και εκπαιδεύσεων για τη βιωσιμότητα

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.