Μάθημα 2 Ανάλυση ομάδας στόχου και USP

Ο πελάτης-στόχος είναι μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων ή οργανισμών την οποία μια εταιρεία σκοπεύει να προσεγγίσει και να εξυπηρετήσει με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της. Ο καθορισμός του πελάτη-στόχου περιλαμβάνει την κατανόηση των χαρακτηριστικών, των αναγκών, των προτιμήσεων και των συμπεριφορών του, ώστε να προσαρμόζονται αποτελεσματικά οι προσπάθειες μάρκετινγκ. Υπάρχουν τυπικοί παράγοντες που καθορίζουν τον πελάτη-στόχο:

 • Δημογραφικά στοιχεία: Αυτό περιλαμβάνει παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, το εισόδημα, το επάγγελμα, το επίπεδο εκπαίδευσης, η οικογενειακή κατάσταση και η γεωγραφική θέση. Οι δημογραφικές πληροφορίες βοηθούν στην τμηματοποίηση της αγοράς και στον εντοπισμό των ομάδων που είναι πιθανότερο να ενδιαφερθούν για την προσφορά.
 • Ψυχογραφικά στοιχεία: Οι ψυχογραφικοί παράγοντες εμβαθύνουν στις στάσεις, τις αξίες, τον τρόπο ζωής, τα ενδιαφέροντα, τις απόψεις και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του πελάτη-στόχου. Με την κατανόηση των κινήτρων, των πεποιθήσεων και των συμπεριφορών τους, οι έμποροι μπορούν να δημιουργήσουν μηνύματα και εμπειρίες που βρίσκουν απήχηση στο κοινό-στόχο.
 • Ανάγκες και σημεία πόνου: Ο εντοπισμός των συγκεκριμένων αναγκών, προκλήσεων ή σημείων πόνου που αντιμετωπίζει ο πελάτης-στόχος βοηθά τις επιχειρήσεις να τοποθετήσουν το προϊόν ή την υπηρεσία τους ως λύση. Η κατανόηση του τι αναζητά ή προσπαθεί να ξεπεράσει ο πελάτης-στόχος επιτρέπει την αποτελεσματική επικοινωνία των πλεονεκτημάτων και της πρότασης αξίας.
 • Συμπεριφορά και αγοραστικά πρότυπα: Η ανάλυση της αγοραστικής συμπεριφοράς του πελάτη-στόχου, όπως η συχνότητα, ο όγκος, ο χρόνος και η διαδικασία λήψης αποφάσεων, παρέχει πληροφορίες για το πώς και πότε πρέπει να εμπλακείτε μαζί του. Η κατανόηση των προτιμώμενων καναλιών, των ερευνητικών συνηθειών και των επιρροών τους βοηθά στην προσαρμογή των στρατηγικών μάρκετινγκ και στην παροχή των σωστών μηνυμάτων τη σωστή στιγμή.
 • Τμηματοποίηση πελατών: Είναι σύνηθες να τμηματοποιείται η αγορά σε μικρότερες ομάδες με βάση κοινά χαρακτηριστικά ή συμπεριφορές. Με τη διαίρεση του κοινού-στόχου σε τμήματα, οι έμποροι μπορούν να αναπτύξουν πιο εστιασμένες στρατηγικές μάρκετινγκ και να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις συγκεκριμένες ανάγκες και προτιμήσεις κάθε τμήματος.
 • Ανατροφοδότηση πελατών και έρευνα: Η συλλογή ανατροφοδότησης μέσω ερευνών, συνεντεύξεων, κοινωνικής ακρόασης και άλλων ερευνητικών μεθόδων επιτρέπει στους υπεύθυνους μάρκετινγκ να αποκτούν πληροφορίες απευθείας από τους πελάτες-στόχους. Τα δεδομένα αυτά παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις εμπειρίες, τις προτιμήσεις και τις αντιλήψεις τους, επιτρέποντας τη βελτίωση των στρατηγικών μάρκετινγκ.
 • Ανάλυση ανταγωνιστών: Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι ανταγωνιστές στοχεύουν και εξυπηρετούν τους πελάτες τους μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση του προφίλ του πελάτη-στόχου. Με την ανάλυση της πελατειακής βάσης των ανταγωνιστών, οι έμποροι μπορούν να εντοπίσουν κενά ή ευκαιρίες στην αγορά και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους αναλόγως.

Ο καθορισμός του πελάτη-στόχου είναι ζωτικής σημασίας, καθώς αποτελεί τη βάση για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό μάρκετινγκ, την ανάπτυξη μηνυμάτων, την επιλογή καναλιών και τις στρατηγικές απόκτησης πελατών. Με την κατανόηση των χαρακτηριστικών και των αναγκών του πελάτη-στόχου, οι έμποροι μπορούν να προσαρμόσουν τις προσπάθειές τους ώστε να προσεγγίσουν το σωστό κοινό με το σωστό μήνυμα, με αποτέλεσμα υψηλότερη δέσμευση, μετατροπές και ικανοποίηση των πελατών.

Ο καθορισμός του πελάτη-στόχου σας βοηθά να κατανοήσετε τα 5 βήματα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του καταναλωτή από τη δική του οπτική γωνία:

 1. Αναγνώριση προβλημάτων: Γιατί η ομάδα-στόχος σας έχει ανάγκη για την υπηρεσία ή το προϊόν σας;
 2. Αναζήτηση πληροφοριών: Πώς συλλέγει πληροφορίες η ομάδα-στόχος σας;
 3. Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων: Πώς η ομάδα-στόχος σας σταθμίζει τις επιλογές έναντι συγκρίσιμων εναλλακτικών λύσεων;
 4. Απόφαση αγοράς: Πότε και γιατί η ομάδα-στόχος σας πραγματοποιεί πραγματική αγορά;
 5. Αξιολόγηση μετά την αγορά: Πώς αποτιμά η ομάδα-στόχος σας την αγορά που πραγματοποίησε;

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η λήψη αποφάσεων από τους καταναλωτές επηρεάζεται από διάφορους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι προσωπικές προτιμήσεις, οι κοινωνικές και πολιτισμικές επιρροές, οι ατομικές διαφορές, τα μηνύματα μάρκετινγκ και οι παράγοντες της κατάστασης. Επιπλέον, η διαδικασία λήψης αποφάσεων μπορεί να μην ακολουθεί πάντα μια γραμμική ακολουθία, καθώς οι καταναλωτές μπορούν να παραλείψουν ή να επανέλθουν σε στάδια ανάλογα με την πολυπλοκότητα της απόφασης, το επίπεδο εμπλοκής ή την εξοικείωση με την κατηγορία προϊόντων.

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι καταναλωτές λαμβάνουν αποφάσεις παρέχει στους επιχειρηματίες πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών, επιτρέποντάς τους να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές μάρκετινγκ, τοποθέτηση προϊόντων και εμπειρίες πελατών. Ευθυγραμμίζοντας τις προσφορές τους με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των καταναλωτών, οι επιχειρηματίες μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους στην αγορά. με τη βοήθεια μιας ανάλυσης αγοράς, είναι δυνατόν να ανακαλύψει κανείς τι διακρίνει το δικό του προϊόν από τα άλλα και τι το καθιστά μοναδικό: η μοναδική πρόταση πώλησης.

Η συγκέντρωση του προφίλ του πελάτη-στόχου και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων διευκολύνει την κατανόηση της αποτελεσματικής στρατηγικής μάρκετινγκ.

Παραδείγματα:

 • Για τα προϊόντα υψηλής τιμής, πιθανόν να προηγηθεί περισσότερη έρευνα πριν από την απόφαση αγοράς. Επομένως, είναι σημαντικό να τοποθετήσετε τις πληροφορίες καλά εδώ (π.χ. με έναν ενημερωτικό ιστότοπο, καλές κριτικές πελατών κ.λπ.).
 • Για τα προϊόντα καθημερινής χρήσης, η σύγκριση με τα εναλλακτικά προϊόντα γίνεται συχνά απευθείας στο ράφι του καταστήματος. Εδώ, οι εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες, όπως η τιμή, η συσκευασία, ο σχεδιασμός, οι πληροφορίες στη συσκευασία είναι πιο σημαντικές.

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.