Μάθημα 2 Εισαγωγή στην κυκλική οικονομία

Πηγή: Κυκλική οικονομία: ορισμός, σημασία και οφέλη | Νέα | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (europa.eu)

Η κυκλική οικονομία είναι ένα μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης, το οποίο περιλαμβάνει την κοινή χρήση, τη μίσθωση, την επαναχρησιμοποίηση, την επισκευή, την ανακαίνιση και την ανακύκλωση των υφιστάμενων υλικών και προϊόντων για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Με τον τρόπο αυτό, ο κύκλος ζωής των προϊόντων παρατείνεται.

Στην πράξη, συνεπάγεται τη μείωση των αποβλήτων στο ελάχιστο. Όταν ένα προϊόν φτάνει στο τέλος της ζωής του, τα υλικά του διατηρούνται στην οικονομία, όπου είναι δυνατόν, χάρη στην ανακύκλωση. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραγωγικά ξανά και ξανά, δημιουργώντας έτσι περαιτέρω αξία.

Πρόκειται για μια απόκλιση από το παραδοσιακό, γραμμικό οικονομικό μοντέλο, το οποίο βασίζεται στο μοντέλο “παίρνω-φτιάχνω-καταναλώνω-πετάω”. Το μοντέλο αυτό βασίζεται σε μεγάλες ποσότητες φθηνών, εύκολα προσβάσιμων υλικών και ενέργειας.

Η κυκλική οικονομία οδηγεί σε

  1. Προϊόντα μεγαλύτερης διάρκειας: Στην κυκλική οικονομία, τα προϊόντα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με γνώμονα την ανθεκτικότητα και τη μακροζωία, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές μπορούν να βασίζονται στα προϊόντα τους για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, μειώνοντας την ανάγκη αγοράς αντικαταστάσεων και ελαχιστοποιώντας την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων.
  2. Προϊόντα που παράγονται και χρησιμοποιούνται με τρόπο που εξοικονομεί πόρους: Η κυκλική οικονομία ενθαρρύνει την παραγωγή και τη χρήση προϊόντων που κατασκευάζονται με ανακυκλωμένα ή ανανεώσιμα υλικά και που είναι σχεδιασμένα να χρησιμοποιούνται με τρόπο που εξοικονομεί πόρους. Αυτό περιλαμβάνει το σχεδιασμό προϊόντων που μπορούν εύκολα να επισκευαστούν, να αναβαθμιστούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν, ώστε να μπορούν να διατηρηθούν σε χρήση για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, μειώνοντας την ανάγκη για νέους πόρους και ελαχιστοποιώντας τα απόβλητα.
  3. Υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης: Η κυκλική οικονομία στοχεύει στη μεγιστοποίηση της ποσότητας των υλικών που ανακυκλώνονται και επαναχρησιμοποιούνται, έτσι ώστε όσο το δυνατόν λιγότερα να καταλήγουν σε χωματερές ή αποτεφρωτήρες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης της συλλογής και της διαλογής των υλικών, καθώς και του σχεδιασμού προϊόντων με γνώμονα την ανακυκλωσιμότητα.
  4. Λιγότερη παραγωγή αποβλήτων λόγω συσκευασίας, προϊόντων που καταναλώνονται γρήγορα, απορρίπτονται ή επισκευάζονται δύσκολα: Η κυκλική οικονομία αντιμετωπίζει το ζήτημα των αποβλήτων που παράγονται από προϊόντα που χρησιμοποιούνται γρήγορα, απορρίπτονται ή επισκευάζονται δύσκολα, σχεδιάζοντας προϊόντα που είναι ανθεκτικά και κατασκευασμένα για να διαρκέσουν, και μειώνοντας τις περιττές συσκευασίες. Η προσέγγιση αυτή όχι μόνο μειώνει τα απόβλητα, αλλά και εξοικονομεί πόρους μειώνοντας την ανάγκη για νέα παραγωγή. Επιπλέον, με το σχεδιασμό προϊόντων που επισκευάζονται εύκολα, οι καταναλωτές ενθαρρύνονται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το προϊόν αντί να το αντικαθιστούν, γεγονός που μειώνει περαιτέρω τα απόβλητα.
  5. Μειωμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου: Η κυκλική οικονομία μπορεί να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ελαχιστοποιώντας την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων και μειώνοντας την ανάγκη για νέα εξόρυξη και παραγωγή πόρων.
  6. Εξοικονόμηση κόστους: Το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση κόστους για τις επιχειρήσεις μέσω της μείωσης των αποβλήτων και της βελτίωσης της αποδοτικότητας των πόρων.

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.