Μάθημα 2 Εργαλεία για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, θα εξετάσουμε τα διάφορα διαθέσιμα εργαλεία για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού επιχειρηματικού σχεδίου. Θα εστιάσουμε στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε εργαλείου προκειμένου να είστε σε θέση να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της επιχείρησής σας.  

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι βασικοί πόροι που βελτιστοποιούν τη διαδικασία σχεδιασμού και παρέχουν πολύτιμη καθοδήγηση. Προσφέρουν προσχεδιασμένα πρότυπα που εξοικονομούν χρόνο και προσπάθεια, καθιστώντας το σχεδιασμό πιο αποτελεσματικό, ειδικά για τα άτομα που είναι αρχάρια στην επιχειρηματικότητα.

Θα παρουσιάσουμε μία επισκόπηση των διαφόρων εργαλείων επιχειρηματικού σχεδίου, και θα συζητήσουμε τα οφέλη και τους περιορισμούς τους. Στο τέλος του μαθήματος, θα έχετε τις γνώσεις για να επιλέξετε το καταλληλότερο εργαλείο για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και επιτυχημένου επιχειρηματικού σχεδίου.

Ας μελετήσουμε τον κόσμο των εργαλείων επιχειρηματικού σχεδίου για να ανακαλύψουμε πώς μπορούν να αναβαθμίσουν τη διαδικασία σχεδιασμού, διασφαλίζοντας ό,τι θα έχετε μία σταθερή βάση για το επιχειρηματικό σας εγχείρημα.

LivePlan:

Το LivePlan είναι ένα λογισμικό επιχειρηματικού σχεδιασμού βασισμένο στο υπολογιστικό νέφος, το οποίο βοηθά στη δημιουργία ενός επαγγελματικού επιχειρηματικού σχεδίου με καθοδήγηση βήμα προς βήμα. Περιλαμβάνει πρότυπα, εργαλεία χρηματοοικονομικών προβλέψεων, και άλλα χαρακτηριστικά που χρησιμεύουν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου.

Μπορείτε να το βρείτε εδώ: https://www.liveplan.com/

Πλεονεκτήματα

 • Φιλική προς το χρήστη διεπαφή.
 • Προ-σχεδιασμένα πρότυπα για διάφορες βιομηχανίες.
 • Ακριβείς οικονομικές προβλέψεις.
 • Χαρακτηριστικά για ομαδική συνεργασία.
 • Ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο για συνεχή βελτίωση.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το LivePlan

Το LivePlan είναι ένα φιλικό προς το χρήστη εργαλείο επιχειρηματικού σχεδιασμού που απλοποιεί τη διαδικασία δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου. Για αποτελεσματική χρήση, ξεκινήστε με την εγγραφή και την επιλογή ενός κατάλληλου προτύπου επιχειρηματικού σχεδίου. Στη συνέχεια, εισάγετε τα στοιχεία της επιχείρησής σας, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής της εταιρείας σας και της έρευνας αγοράς. Αξιοποιήστε τα εργαλεία χρηματοοικονομικών προβλέψεων του LivePlan για να παρουσιάσετε καταστάσεις εσόδων, ισολογισμούς και ταμειακές ροές. Περιγράψτε τις στρατηγικές μάρκετινγκ, την ομάδα διαχείρισης, και πραγματοποιήστε ανάλυση SWOT. Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, επανεξετάστε και επεξεργαστείτε το σχέδιό σας για να διασφαλίσετε την ακρίβειά του. Τέλος, εξάγετε ή μοιραστείτε το σχέδιό σας, ζητήστε ανατροφοδότηση, και χρησιμοποιήστε το ως χάρτη πορείας για την επιτυχία της επιχείρησής σας. Το LivePlan απλοποιεί ολόκληρη τη διαδικασία επιχειρηματικού σχεδιασμού, καθιστώντας την προσιτή και εφαρμόσιμη για επιχειρηματίες και επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.

Bizplan:

Το Bizplan είναι ένα εργαλείο επιχειρηματικού σχεδιασμού που παρέχει μία διεπαφή drag-and-drop (μεταφορά και απόθεση) για να βοηθήσει στη δημιουργία ενός σχεδίου. Περιλαμβάνει εργαλεία χρηματοοικονομικών προβλέψεων, υποδείγματα σχεδιασμού παρουσιάσεων, και άλλα χαρακτηριστικά που βοηθούν στη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Μπορείτε να το βρείτε εδώ: https://www.bizplan.com/

Πλεονεκτήματα

 • Διαισθητική διεπαφή χρήστη.
 • Εκτεταμένη βιβλιοθήκη προτύπων.
 • Χαρακτηριστικά ομαδικής συνεργασίας.
 • Ισχυρά εργαλεία χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης.
 • Ασφαλής αποθήκευση στο υπολογιστικό νέφος.

Μειονεκτήματα

 • Η συνδρομή είναι απαραίτητη.
 • Καμπύλη εκμάθησης για νέους χρήστες.
 • Περιορισμένη πρόσβαση εκτός σύνδεσης.
 • Περιορισμοί προσαρμογής.
 • Περιορισμένες γνώσεις για κάθε κλάδο.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το BizPlan

Το Bizplan είναι μία ισχυρή πλατφόρμα επιχειρηματικού σχεδιασμού που απλοποιεί τη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων. Ξεκινήστε με την εγγραφή και επιλέξτε ένα πρότυπο επιχειρηματικού σχεδίου που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Εισάγετε τα στοιχεία της εταιρείας σας, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής σας και της έρευνας αγοράς. Χρησιμοποιήστε τα διαισθητικά εργαλεία του BizPlan για να δημιουργήσετε οικονομικές προβλέψεις, όπως καταστάσεις εισοδήματος και προβλέψεις ταμειακών ροών. Περιγράψτε τις στρατηγικές μάρκετινγκ, την ομάδα διαχείρισης, και πραγματοποιήστε ανάλυση SWOT. Συνεργαστείτε με τα μέλη της ομάδας, ζητώντας τους να εξετάσουν και να επεξεργαστούν το σχέδιο. Τέλος, εξάγετε ή μοιραστείτε το σχέδιό σας και χρησιμοποιήστε το ως κατευθυντήριο έγγραφο για το επιχειρηματικό σας ταξίδι. Με τη φιλική προς το χρήστη διεπαφή και τα ισχυρά χαρακτηριστικά του BizPlan, η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου μετατρέπεται σε μία απλή και αποτελεσματική διαδικασία για τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις.

StratPad:

Το StratPad είναι ένα εργαλείο επιχειρηματικού σχεδιασμού βασισμένο στο υπολογιστικό νέφος που παρέχει μία βήμα προς βήμα προσέγγιση για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Περιλαμβάνει πρότυπα, εργαλεία χρηματοοικονομικών προβλέψεων, και άλλα χαρακτηριστικά που βοηθούν στη δημιουργία ενός σταθερού σχεδίου.  

Πλεονεκτήματα

 • Απλή και διαισθητική διεπαφή.
 • Καθοδήγηση βήμα προς βήμα.
 • Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο.
 • Ισχυρές οικονομικές προβλέψεις.
 • Ποικιλία σχεδίων.

Μειονεκτήματα

 • Περιορισμένη προσαρμογή.
 • Απαιτείται συνδρομή.
 • Απαιτείται διαδικτυακή πρόσβαση.
 • Καμπύλη εκμάθησης για νέους χρήστες.
 • Γενικά βιομηχανικά πρότυπα.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το StratPad

Το StratPad είναι ένα ευέλικτο εργαλείο επιχειρηματικού σχεδιασμού που κάνει τη διαδικασία δημιουργίας ενός επιχειρηματικού σχεδίου προσιτή και απλή. Ξεκινήστε με την εγγραφή και επιλέξτε ένα πρότυπο επιχειρηματικού σχεδίου ή ξεκινήστε από το μηδέν. Εισάγετε τις πληροφορίες για την επιχείρησή σας, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής, του οράματος, και της ανάλυσης της αγοράς. Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία χρηματοοικονομικών προβλέψεων του StratPad για να δημιουργήσετε προβλεπόμενες καταστάσεις εσόδων, ισολογισμούς, και καταστάσεις ταμειακών ροών. Περιγράψτε τις στρατηγικές μάρκετινγκ και πωλήσεων, τη δομή της ομάδας, και πραγματοποιήστε ανάλυση SWOT. Συνεργαστείτε με τα μέλη της ομάδας σας, κοινοποιώντας το σχέδιο και συγκεντρώνοντας σχόλια. Όταν το σχέδιο είναι έτοιμο, εξάγετε το σε διάφορες μορφές ή μοιραστείτε το ψηφιακά. Το StratPad δίνει τη δυνατότητα στους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις να αναπτύσσουν και να βελτιώνουν αποτελεσματικά τα επιχειρηματικά τους σχέδια, καθοδηγώντας τους προς τους στόχους και την επιτυχία τους.

Business Plan Pro:

Το Business Plan Pro είναι ένα λογισμικό με δυνατότητα λήψης που παρέχει πάνω από 500 δείγματα επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς και εργαλεία χρηματοοικονομικών προβλέψεων και άλλα χαρακτηριστικά.

Μπορείτε να το βρείτε εδώ: https://www.paloalto.com/software

Πλεονεκτήματα

 • Επαγγελματικά πρότυπα για εύκολη δημιουργία σχεδίου.
 • Ακριβή εργαλεία χρηματοοικονομικών προβλέψεων.
 • Φιλική προς το χρήστη διεπαφή.
 • Επιλογές προσαρμογής σχεδίων.
 • Πρόσθετη υποστήριξη και πόροι.

Μειονεκτήματα

 • Κόστος λογισμικού.
 • Καμπύλη εκμάθησης για νέους χρήστες.
 • Απαραίτητη η πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 • Περιορισμένες γνώσεις για κάθε κλάδο.
 • Προβληματισμοί για τη συμβατότητα και τις ενημερώσεις.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Business Plan Pro

Το Business Plan Pro είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό επιχειρηματικού σχεδιασμού που έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιήσει τη διαδικασία δημιουργίας ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Ξεκινήστε εγκαθιστώντας το λογισμικό και επιλέγοντας ένα πρότυπο που ταιριάζει καλύτερα στο είδος ή τον κλάδο της επιχείρησής σας. Ακολουθήστε τον οδηγό βήμα προς βήμα για να εισαγάγετε τα στοιχεία της επιχείρησής σας, δηλαδή την αποστολή, την ανάλυση αγοράς, και τα οικονομικά δεδομένα. Χρησιμοποιήστε τα ενσωματωμένα εργαλεία για την παραγωγή χρηματοοικονομικών προβλέψεων. Περιγράψτε τις στρατηγικές μάρκετινγκ, την οργανωτική δομή, και πραγματοποιήστε ανάλυση SWOT. Το Business Plan Pro προσφέρει καθοδήγηση και παραδείγματα σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας για να διασφαλίσει τη σαφήνεια και την πληρότητα. Μόλις το σχέδιό σας είναι έτοιμο, μπορείτε να το εξάγετε σε διάφορες μορφές ή να το μοιραστείτε ψηφιακά. Με τη φιλική προς το χρήστη διεπαφή και τα ισχυρά χαρακτηριστικά του, το Business Plan Pro είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για επιχειρηματίες και επιχειρήσεις που επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα καλά δομημένο και επαγγελματικό επιχειρηματικό σχέδιο.

Social Business Canva:

Αυτό το εργαλείο είναι εύκολα διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Μπορεί να προσαρμοστεί στο θέμα της «Πράσινης Επιχειρηματικότητας», δεδομένου ό,τι το Social Business Canva αναφέρεται στον κοινωνικό αντίκτυπο.

Μπορείτε να το βρείτε εδώ: https://bmtoolbox.net/tools/social-business-model-canvas/

Πλεονεκτήματα

 • Εύκολη εφαρμογή.
 • Εύκολη γενική δομή.
 • Χαρακτηριστικά που λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία μίας κοινωνικής επιχείρησης.
 • Εύκολη σύγκριση διαφορετικών επιχειρηματικών μοντέλων.
 • Ολοκληρωμένη επισκόπηση υψηλού επιπέδου.

Μειονεκτήματα

 • Η ανταλλαγή αξιών μεταξύ των διαφόρων φορέων και η κεντρική ιδέα δεν είναι ορατές.
 • Δεν υπάρχουν ομαδικές ή πολιτιστικές πτυχές (μόνο εντός των πόρων).

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Social Business Canva

Πρόσβαση στο Εργαλείο: Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του «Social Business Canva» εδώ: https://bmtoolbox.net/tools/social-business-model-canvas/.

Εξερεύνηση Καμβά: Εξοικειωθείτε με τη δομή του καμβά. Συνήθως αποτελείται από πολλαπλά τμήματα ή μπλοκ, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει μία διαφορετική πτυχή του κοινωνικού επιχειρηματικού μοντέλου.

Κατανόηση των Ενοτήτων: Εξοικειωθείτε με τις διάφορες ενότητες του καμβά, όπως «Κατηγορίες Πελατών», «Πρόταση Αξίας», «Κανάλια», «Σχέσεις με Πελάτες», «Βασικοί Πόροι», «Ροές Εσόδων», «Δομή Κόστους», «Βασικές Δραστηριότητες». Κάθε ενότητα αντιστοιχεί σε ένα σημαντικό στοιχείο του κοινωνικού επιχειρηματικού σχεδίου.

Πληροφορίες: Εισάγετε τις ιδέες, τις στρατηγικές και τα σχέδιά σας σε κάθε ενότητα. Περιγράψτε τους πελάτες-στόχους, ποια μοναδική αξία παρέχει η κοινωνική επιχείρησή σας, πώς θα προσεγγίσετε τους πελάτες και πώς θα διατηρήσετε τις σχέσεις μαζί τους. Περιγράψτε τους βασικούς πόρους, τις δραστηριότητες, τις ροές εσόδων, και τη διάρθρωση του κόστους που σχετίζονται με το πράσινο επιχειρηματικό σας εγχείρημα.

Επανεξέταση και Βελτίωση: Χρησιμοποιήστε τον καμβά ως οπτικό εργαλείο για να επανεξετάσετε και να βελτιώσετε το κοινωνικό επιχειρηματικό σας μοντέλο. Σας επιτρέπει να εντοπίζετε γρήγορα πώς αλληλεπιδρούν τα διάφορα στοιχεία του σχεδίου σας και να κάνετε τις ανάλογες προσαρμογές.

Αποθήκευση της Δουλειάς σας: Πολλά διαδικτυακά εργαλεία καμβά παρέχουν επιλογές για αποθήκευση της εργασίας σας. Αποθηκεύστε τακτικά την πρόοδό σας για να διασφαλίσετε ό,τι τα δεδομένα δεν θα χαθούν.

Κοινοποίηση και Συνεργασία: Εάν εργάζεστε στο κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο με μία ομάδα, το εργαλείο προσφέρει δυνατότητες συνεργασίας που επιτρέπουν σε πολλούς χρήστες να συνεισφέρουν και να επεξεργάζονται τον καμβά. Μοιραστείτε τον καμβά με τα μέλη της ομάδας ή τους συμβούλους σας για σχόλια και συμβουλές.

Πρόσβαση σε Καθοδήγηση: Εάν είστε αρχάριοι στην κοινωνική επιχειρηματικότητα ή στη μοντελοποίηση επιχειρήσεων, ο ιστότοπος του εργαλείου μπορεί να παρέχει καθοδήγηση, σεμινάρια ή πόρους που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε ένα καλά δομημένο κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο.

Εξαγωγή και Χρήση: Όταν το κοινωνικό επιχειρηματικό σας μοντέλο ολοκληρωθεί και βελτιωθεί, μπορείτε να το εξάγετε σε διάφορες μορφές για σκοπούς κοινής χρήσης ή παρουσίασης. Χρησιμοποιήστε τον καμβά ως χάρτη για το ταξίδι σας στην πράσινη επιχειρηματικότητα.

Το «Social Business Canva» έχει σχεδιαστεί για να κάνει τη διαδικασία ανάπτυξης και οπτικοποίησης ενός κοινωνικού επιχειρηματικού μοντέλου πιο προσιτή και αποτελεσματική. Είναι ένα ευέλικτο εργαλείο που σας επιτρέπει να προσαρμόζετε και να βελτιώνετε το σχέδιό σας καθώς εξελίσσεται το έργο πράσινης επιχειρηματικότητας. 

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.