Μάθημα 2 Πώς να φτιάξετε ένα πράσινο σχέδιο μάρκετινγκ

Σχέδιο μάρκετινγκ και προβολής

Έτσι, για μια επιχείρηση είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζει

 • Ποιοι είναι οι στόχοι σας στο μάρκετινγκ;
 • Ποιο είναι το μήνυμά σας;
 • Ποια είναι η ομάδα-στόχος σας;
 • Πώς μπορείτε να προσεγγίσετε την ομάδα-στόχο σας;
 • Τι κάνει την υπηρεσία, το προϊόν ή το εμπορικό σήμα σας ελκυστικό για την ομάδα-στόχο; Υπάρχει κάτι μοναδικό στο προϊόν/υπηρεσία σας (μοναδικό σημείο πώλησης – USP);
 • Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε αυτά τα οφέλη;

Οι ερωτήσεις αυτές απαντώνται στο πλαίσιο ενός σχεδίου μάρκετινγκ. Το σχέδιο μάρκετινγκ αποτελεί μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου (υπάρχουν επικαλύψεις λόγω της ανάλυσης της αγοράς και της τμηματοποίησης των πελατών) και παρακολουθείται τακτικά. Το επιχειρηματικό σχέδιο παρέχει το στρατηγικό πλαίσιο για ολόκληρο τον οργανισμό (βλ. Ενότητα 2), ενώ το μάρκετινγκ επικεντρώνεται στις τακτικές και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την απόκτηση και τη διατήρηση πελατών.

Η δημιουργία ενός σχεδίου μάρκετινγκ ως επιχειρηματίας περιλαμβάνει διάφορα βασικά βήματα. Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση της διαδικασίας:

 1. Ορίστε σαφείς στόχους: Ξεκινήστε με τον καθορισμό των στόχων μάρκετινγκ. Τι θέλετε να επιτύχετε; Είτε πρόκειται για την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της μάρκας, την προώθηση των πωλήσεων ή την κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος, περιγράψτε με σαφήνεια τους στόχους σας.
 2. Προσδιορίστε το κοινό-στόχο σας*: Κατανοήστε ποιοι είναι οι ιδανικοί πελάτες σας. Διεξάγετε έρευνα αγοράς για να συγκεντρώσετε δημογραφικές πληροφορίες, ενδιαφέροντα και αγοραστικές συμπεριφορές. Αυτό θα σας βοηθήσει να προσαρμόσετε τα μηνύματα και τις στρατηγικές μάρκετινγκ ώστε να προσεγγίσετε και να δεσμεύσετε αποτελεσματικά το κοινό-στόχο σας.
 3. Αναλύστε τον ανταγωνισμό*: Μελετήστε τους ανταγωνιστές σας για να εντοπίσετε τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες και τις τακτικές μάρκετινγκ. Αυτή η ανάλυση θα σας βοηθήσει να διαφοροποιήσετε τις προσφορές σας και να βρείτε ευκαιρίες για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 4. Αναπτύξτε τη μοναδική σας πρόταση πώλησης (USP)*: Καθορίστε τι διαφοροποιεί το προϊόν ή την υπηρεσία σας από τους ανταγωνιστές. Προσδιορίστε τα μοναδικά οφέλη ή την αξία που παρέχετε στους πελάτες. Το USP σας θα καθοδηγήσει τα μηνύματα μάρκετινγκ και την τοποθέτησή σας.
 5. Επιλέξτε κανάλια μάρκετινγκ: Επιλέξτε τα πιο αποτελεσματικά κανάλια για να προσεγγίσετε το κοινό-στόχο σας. Εξετάστε έναν συνδυασμό διαδικτυακών και μη διαδικτυακών καναλιών, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ιστότοποι, το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις, οι εκδηλώσεις και οι απευθείας πωλήσεις. Ευθυγραμμίστε την επιλογή των καναλιών σας με τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά του κοινού-στόχου σας.
 6. Διαμορφώστε τα μηνύματα μάρκετινγκ: Αναπτύξτε συναρπαστικά και συνεπή μηνύματα που επικοινωνούν το USP σας και έχουν απήχηση στο κοινό-στόχο σας. Διατυπώστε με σαφήνεια τα οφέλη, τις λύσεις ή την αξία που παρέχει η προσφορά σας. Προσαρμόστε τα μηνύματα σε κάθε κανάλι μάρκετινγκ και τμήμα κοινού.

*αυτές οι πτυχές αποτελούν επίσης μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου

Ακολουθούν τα επόμενα βήματα:

 1. Ορισμός προϋπολογισμού και κατανομή πόρων: Καθορίστε τον προϋπολογισμό μάρκετινγκ και κατανείμετε τους πόρους αναλόγως. Εξετάστε το κόστος για διαφήμιση, υλικά μάρκετινγκ, τεχνολογικές πλατφόρμες, προσωπικό και οποιαδήποτε άλλα σχετικά έξοδα. Δώστε προτεραιότητα στις δραστηριότητες που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους σας και παρέχουν την υψηλότερη απόδοση της επένδυσης.
 2. Εφαρμογή στρατηγικών και τακτικών: Βάλτε σε εφαρμογή το σχέδιο μάρκετινγκ. Εκτελέστε τις στρατηγικές και τις τακτικές σας σε επιλεγμένα κανάλια. Παρακολουθήστε την πρόοδο και κάντε τις απαραίτητες προσαρμογές με βάση την ανατροφοδότηση και τους δείκτες απόδοσης.
 3. Μέτρηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων: Παρακολουθείτε και μετράτε τακτικά την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών μάρκετινγκ. Χρησιμοποιήστε βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI), όπως η επισκεψιμότητα του ιστότοπου, τα ποσοστά μετατροπής, τα έσοδα από πωλήσεις, τα σχόλια των πελατών και τις μετρήσεις αναγνωρισιμότητας της μάρκας. Αναλύστε τα δεδομένα για να εντοπίσετε τι λειτουργεί καλά και τι χρειάζεται βελτίωση.
 4. Προσαρμογή και βελτίωση: Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, κάντε προσαρμογές στις στρατηγικές και τις τακτικές μάρκετινγκ. Βελτιώστε συνεχώς το σχέδιό σας για να βελτιστοποιήσετε τις προσπάθειες μάρκετινγκ και να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου.

Να θυμάστε ότι ένα σχέδιο μάρκετινγκ είναι ένα δυναμικό έγγραφο που πρέπει να επανεξετάζεται και να ενημερώνεται τακτικά για να προσαρμόζεται στις αλλαγές της αγοράς και στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών. Μείνετε ευέλικτοι και να είστε ανοιχτοί στο να πειραματιστείτε με νέες προσεγγίσεις για να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα του μάρκετινγκ σας ως επιχειρηματίας.

Αποστολή και όραμα I

Η εύρεση της αποστολής και του οράματος για μια επιχείρηση ως επιχειρηματίας περιλαμβάνει μια προσεκτική και ενδοσκοπική διαδικασία. Ακολουθούν ορισμένα βήματα που θα σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε και να ορίσετε την αποστολή και το όραμα για την επιχείρησή σας:

 • Αναλογιστείτε τις αξίες και τα πάθη σας: Ξεκινήστε αναλογιζόμενοι τις προσωπικές σας αξίες, τα πάθη σας και τους λόγους για τους οποίους ξεκινήσατε την επιχείρησή σας. Σκεφτείτε τι έχει μεγαλύτερη σημασία για εσάς, τι αντίκτυπο θέλετε να έχετε στον κόσμο και τι σας κινητοποιεί ως επιχειρηματία. Αυτός ο αυτοστοχασμός θα αποτελέσει τη βάση για την αποστολή και το όραμά σας.
 • Καθορισμός του σκοπού: Αποσαφηνίστε τον σκοπό της επιχείρησής σας. Ρωτήστε τον εαυτό σας: Ποιο πρόβλημα επιλύετε; Ποιες ανάγκες ικανοποιείτε για τους πελάτες σας; Πώς συμβάλλει η επιχείρησή σας στην κοινωνία; Ο προσδιορισμός του σκοπού της επιχείρησής σας θα καθοδηγήσει τις δηλώσεις αποστολής και οράματος.
 • Κατανοήστε το κοινό-στόχο σας: Αποκτήστε βαθιά κατανόηση του κοινού-στόχου σας και των αναγκών του. Σκεφτείτε πώς τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες σας μπορούν να τους ωφελήσουν. Ευθυγραμμίστε την αποστολή και το όραμά σας με τις αξίες και τις φιλοδοξίες των πελατών-στόχων σας, καθώς αυτό θα προωθήσει ισχυρότερους δεσμούς και δέσμευση.
 • Διεξαγωγή έρευνας αγοράς: Διεξαγωγή έρευνας αγοράς για τον εντοπισμό των τάσεων του κλάδου, των κενών της αγοράς και των ευκαιριών. Κατανοήστε το ανταγωνιστικό τοπίο και εξετάστε τις επιτυχημένες εταιρείες του κλάδου σας. Αυτή η έρευνα θα σας δώσει ιδέες και έμπνευση για τη διαμόρφωση των δηλώσεων αποστολής και οράματός σας.

Αποστολή και όραμα II

 • Σκεφτείτε μακροπρόθεσμα: Σκεφτείτε τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες και τους στόχους της επιχείρησής σας. Πού βλέπετε την επιχείρησή σας σε πέντε, δέκα ή είκοσι χρόνια; Οραματιστείτε τον αντίκτυπο που θέλετε να έχετε και την κληρονομιά που θέλετε να αφήσετε πίσω σας. Η δήλωση οράματός σας θα πρέπει να αποτυπώνει αυτή τη μακροπρόθεσμη προοπτική.
 • Συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών: Εμπλέξτε την ομάδα σας, τους συνεργάτες σας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στη διαδικασία. Συγκεντρώστε τη συμβολή τους και τις απόψεις τους σχετικά με την αποστολή και το όραμα της επιχείρησης. Αυτή η συνεργατική προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο περιεκτική και ολοκληρωμένη κατανόηση του σκοπού και της μελλοντικής κατεύθυνσης της επιχείρησής σας.
 • Συντάξτε τη δήλωση αποστολής σας: Συντάξτε μια συνοπτική και ουσιαστική δήλωση αποστολής που περιγράφει τον θεμελιώδη σκοπό και τις αξίες της επιχείρησής σας. Θα πρέπει να διατυπώνει τι κάνει η επιχείρησή σας, ποιον εξυπηρετεί και πώς διαφοροποιείται. Βεβαιωθείτε ότι η δήλωση αποστολής σας είναι σαφής, εμπνευσμένη και ευθυγραμμίζεται με τις αξίες και τις φιλοδοξίες σας.
 • Αναπτύξτε τη δήλωση οράματός σας: Δημιουργήστε μια συναρπαστική και φιλόδοξη δήλωση οράματος που περιγράφει τους μακροπρόθεσμους στόχους και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Θα πρέπει να δίνει μια ζωντανή εικόνα για το τι επιδιώκει να επιτύχει η επιχείρησή σας στο μέλλον. Η δήλωση οράματός σας θα πρέπει να είναι εμπνευσμένη, φιλόδοξη και να παρέχει κατεύθυνση για την ανάπτυξη και την εξέλιξη της επιχείρησής σας.
 • Βελτίωση και επανάληψη: Επανεξετάστε και βελτιώστε τις δηλώσεις αποστολής και οράματός σας, ζητώντας ανατροφοδότηση από έμπιστους συμβούλους ή μέντορες. Επαναλαμβάνετε συνεχώς τις δηλώσεις αυτές καθώς εξελίσσεται η επιχείρησή σας ή καθώς αποκτάτε νέες γνώσεις και προοπτικές. Διατηρήστε τις σε ευθυγράμμιση με τις βασικές σας αξίες και το μεταβαλλόμενο τοπίο του κλάδου σας.

Να θυμάστε ότι οι δηλώσεις αποστολής και οράματος δεν είναι αμετάκλητες, αλλά θα πρέπει να χρησιμεύουν ως κατευθυντήριες αρχές για την επιχείρησή σας. Να τις επανεξετάζετε και να τις ενισχύετε τακτικά για να διασφαλίζετε ότι παραμένουν επίκαιρες και εμπνέουν τόσο εσάς όσο και την ομάδα σας καθώς εργάζεστε για την επιτυχία της επιχείρησής σας.

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.