Μάθημα 2 Σημαντικές ετικέτες

Υπάρχουν διάφορα σημαντικά περιβαλλοντικά πιστοποιητικά και σήματα που μπορούν να επιδιώξουν οι επιχειρήσεις για να αποδείξουν τη δέσμευσή τους για περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Ακολουθούν ορισμένα αξιοσημείωτα παραδείγματα:

  • Fairtrade: Η πιστοποίηση Fairtrade επικεντρώνεται στη διασφάλιση δίκαιων και ηθικών εμπορικών πρακτικών για τους παραγωγούς στις αναπτυσσόμενες χώρες. Εγγυάται δίκαιες τιμές, κοινωνική ανάπτυξη και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η ετικέτα Fairtrade σηματοδοτεί ότι ένα προϊόν έχει παραχθεί και διακινηθεί σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα δίκαιου εμπορίου.
  • Πιστοποίηση Cradle to Cradle (C2C): Η πιστοποίηση Cradle to Cradle αξιολογεί τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις ενός προϊόντος καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Αξιολογεί παράγοντες όπως η υγεία των υλικών, η ανακυκλωσιμότητα, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η διαχείριση του νερού και η κοινωνική ευθύνη. Τα πιστοποιημένα με C2C προϊόντα στοχεύουν να είναι αναγεννητικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
  • Βιολογική πιστοποίηση: Οι βιολογικές πιστοποιήσεις, όπως η βιολογική πιστοποίηση του USDA στις Ηνωμένες Πολιτείες ή η βιολογική πιστοποίηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διασφαλίζουν ότι τα γεωργικά προϊόντα παράγονται χωρίς συνθετικά φυτοφάρμακα, λιπάσματα ή γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ). Η βιολογική πιστοποίηση εγγυάται την τήρηση συγκεκριμένων προτύπων βιολογικής γεωργίας.
  • ISO 14001: Το ISO 14001 είναι ένα διεθνές πρότυπο για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς να διαχειρίζονται και να βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις, να μειώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και να συμμορφώνονται με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα σημαντικών περιβαλλοντικών πιστοποιητικών και σημάτων. Τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά που ισχύουν για μια επιχείρηση μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον κλάδο, την τοποθεσία και τους στόχους βιωσιμότητας. Είναι σημαντικό να ερευνάτε και να επιλέγετε πιστοποιήσεις που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες, τις λειτουργίες και την αγορά-στόχο ενός οργανισμού.

Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης της αγοράς, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε μια επισκόπηση των ετικετών και των πιστοποιητικών που χρησιμοποιούνται συνήθως στον κλάδο.

Ειδικά στην αρχή, η πιστοποίηση αντιπροσωπεύει έναν υψηλό παράγοντα χρόνου και κόστους. Ως εκ τούτου, η απόφαση για το πότε θα επιτευχθεί ποια πιστοποίηση ή ποια σήματα θα πρέπει να είναι καλά ενημερωμένη και προγραμματισμένη.

Οι παρακάτω κατάλογοι σας δίνουν μια γενική εικόνα των διαφόρων ετικετών και πιστοποιητικών:

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.