Μάθημα 2 iOS App Store

App Store

Αναπτύχθηκε από την Apple

Χρησιμοποιείται μόνο σε συσκευές Apple – συστήματα IOs και MacOS

Λειτουργεί με το APPLE ID σε τηλέφωνο, tablet, τηλεόραση, MacBook, smartwatch, με χωρητικότητα, ορισμένα χαρακτηριστικά ή διαφορές εμφάνισης στις ίδιες εφαρμογές κατά τη σύγκριση μεταξύ των συσκευών.

Διαφορετική ταξινόμηση και λιγότερες κατηγορίες εφαρμογών από το Google Play: 21

https://www.apple.com/app-store/ 

Πίστωση εικόνας: https://www.apple.com/app-store/

Συνιστώμενες, σχετικές κατηγορίες για το πράσινο επιχειρηματικό πεδίο GENTe:

  • Επιχείρηση
  • Γραφικά & Σχεδιασμός
  • Φωτογραφία & βίντεο
  • Επεκτάσεις Safari
  • Οικονομικά
  • Παραγωγικότητα
  • Κοινωνική δικτύωση
  • Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
  • Εκπαίδευση

Πίστωση εικόνας: https://www.apple.com/app-store/

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.