Μάθημα 3 Η σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων στη σημερινή κοινωνία

Η ανάγκη αντιμετώπισης του ελλείμματος γνώσεων των Ευρωπαίων πολιτών σε ψηφιακές δεξιότητες και η συνακόλουθη ανάγκη ανάπτυξης ικανοτήτων για τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και των δυνατοτήτων  οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οριστικοποίηση του Πλαισίου Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους Πολίτες (DigComp).

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία αλλάζει ραγδαία, η ανάπτυξη και η διατήρηση των ψηφιακών δεξιοτήτων του καθενός είναι απαραίτητη για να συμβαδίζει με την εποχή.

Οι ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες είναι:

  • Απαιτούνται όλο και περισσότερο σε πολλές θέσεις εργασίας (ανεξαρτήτως τομέα) και επίσης βοηθούν στη διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό και στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος,
  • Χρήσιμα για την καθημερινή ζωή: για παράδειγμα, μπορούν να σας βοηθήσουν να διαχειρίζεστε καλύτερα το χρόνο σας, να επικοινωνείτε με άλλους πιο αποτελεσματικά και να εκτελείτε διαδικτυακές δραστηριότητες, όπως αγορές ή κρατήσεις για ταξίδια,
  • Ένα ουσιαστικό στοιχείο για την επιτυχία σε έναν ολοένα και περισσότερο ψηφιακό κόσμο και η εφαρμογή και η διατήρησή τους είναι πραγματικά απαραίτητη σε κάθε πτυχή.

Οι θέσεις εργασίας που απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν το 6-12% του συνόλου των κενών θέσεων εργασίας που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο στις 10 κύριες οικονομίες της ΕΕ και το ποσοστό αυτό αυξάνεται σταθερά (https://europeansting.com/2022/11/28/digital-skills-how-businesses-and-policymakers-can-responfìd-to-future-demand-in-the-labour-market/). Στην πραγματικότητα, ο τεχνολογικός μετασχηματισμός είναι ήδη μια μη αναστρέψιμη διαδικασία που επηρεάζει την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων όλων των μεγεθών και όλων των τομέων δραστηριότητας. Σήμερα οι περισσότερες θέσεις εργασίας απαιτούν δεξιότητες χρήσης υπολογιστών και ψηφιακές γνώσεις, όχι μόνο στον κλάδο της τεχνολογίας. 

Επίσης, η βελτίωση της γνώσης των τεχνολογιών μεταξύ του εργατικού δυναμικού αποδεικνύεται ότι βελτιώνει την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα, επιτρέποντας έτσι τη βελτίωση των μισθών. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων είναι απαραίτητη για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των πολιτών στο εργατικό δυναμικό και την προώθηση μιας πιο ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες.

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.