Μάθημα 3 Πώς να εκτυπώνετε λιγότερο και να εργάζεστε περισσότερο ψηφιακά – #TO DOs για να ψηφιοποιήσετε τα έγγραφά σας

#Έρευνα #Στατιστικά #Διαγράμματα

 • χρησιμοποιήστε, για παράδειγμα, το Google Forms από το Google Drive ως εργαλείο για διαδικτυακές έρευνες αντί για έρευνες σε χαρτί, οι οποίες, μετά τη συλλογή των δεδομένων, πιθανότατα πετιούνται,

#Ατζέντα #Εκδηλώσεις #post-its #Ημερολόγιο #Ημερολόγιο τοίχου

 • Προγραμματίστε τις συναντήσεις, τα επαγγελματικά ταξίδια και τα ραντεβού σας χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, εφαρμογές ημερολογίου, ώστε να μην χάνετε προθεσμίες, συναντήσεις και με εφαρμογές, αυτοκόλλητα για να δημιουργείτε ψηφιακές σημειώσεις,

#Tasks #Notes #Calendar #timesheets #deadline #@tag

 • χρησιμοποιήστε εφαρμογές παραγωγικότητας και εφαρμογές εργαλείων για να καταγράφετε τις σημειώσεις,
 • να γράφετε online αυτοκόλλητα στον φορητό υπολογιστή/το γραφείο ή το τηλέφωνό σας μέσω ειδικών εφαρμογών,
 • να διαχειρίζεστε τα καθήκοντα της ομάδας, τις προθεσμίες, να αναθέτετε καθήκοντα στα μέλη της ομάδας,
 • να συγχρονίσετε τις προθεσμίες με τα γεγονότα και με όλες τις εργασίες που έχουν προθεσμία λήξης,
 • εξαγωγή φύλλων εργασίας με τις εργασίες και τον χρόνο που δαπανάται σε κάθε έργο από κάθε άτομο,
 • να επιβλέπετε την ομάδα σας από απόσταση όταν εργάζεστε εξ αποστάσεως,

#συντονισμός #αποθήκευση #workfromhome #αρχείο #αρχείο #αρχείο #γραφείου #προσβασιμότητα #διαμοιρασμός #άδεια #χρήσης #κόστος

 • να χρησιμοποιείτε το Google Drive ως cloud ή να οργανώνετε τα έγγραφα σε φακέλους ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, να δίνετε διαφορετική πρόσβαση (προβολή, επεξεργασία) στον ίδιο φάκελο στα μέλη κάθε ομάδας,
 • να εργάζεστε στο ίδιο μέρος, στο ίδιο αρχείο την ίδια στιγμή, χωρίς να ανησυχείτε ότι η εργασία σας δεν θα αποθηκευτεί, να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές της σουίτας Office, όπως το Word, το PowerPoint, το Excel, και όχι μόνο – online και τα σχετικά εργαλεία, συνεργασία μέσω σχολίων και σημειώσεων σε πραγματικό χρόνο,
 • να κατεβάσετε συμπληρώματα του G Drive, όπως το Ημερολόγιο, τις Εργασίες, το Keep (για σημειώσεις) και άλλα εργαλεία από το Google Workspace Marketplace,

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.