Μάθημα 3 Στρατηγική για τις ΜΜΕ για μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη

Η στρατηγική για τις ΜΜΕ για μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), η οποία ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2020, έχει ως στόχο να συμβάλει στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της Ψηφιακής Δεκαετίας και άλλων δράσεων της ΕΕ που έχουν δρομολογηθεί στο πλαίσιο της διπλής ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, δηλαδή την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης, αποδοτικής ως προς τους πόρους και ευέλικτης ψηφιακής οικονομίας, κινητοποιώντας τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς.

Οι δράσεις, που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις ΜΜΕ, αποσκοπούν στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε 3 κύριους πυλώνες, με ορισμένες να βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες να προγραμματίζονται κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών και ετών. (Σύνδεσμος)

Για τους πράσινους επιχειρηματίες που σκέφτονται μπροστά, η στρατηγική για τις ΜΜΕ για μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη δεν είναι απλώς ένα σχέδιο – είναι μια πρόσκληση για μετασχηματιστική ανάπτυξη. Βυθίζοντας τον εαυτό σας σε αυτές τις γνώσεις, ανοίγετε τις πόρτες σε έναν κόσμο πλεονεκτημάτων προσαρμοσμένων σε εσάς.

 • Προσφορά συγκεκριμένων ευκαιριών κατάρτισης και επιμόρφωσης, που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη (DIGITAL) και είναι προσαρμοσμένες στις ΜΜΕ: ταχύρρυθμα μαθήματα σε ψηφιακές και βασικές αναδυόμενες τεχνολογίες – AI, blockchain, Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) και άλλες.
 • Υποστήριξη των επιχειρήσεων ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια δεξαμενή ταλέντων εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού μέσω της πρωτοβουλίας Digital Volunteers.
 • Προσφορά συγκεκριμένων ευκαιριών κατάρτισης και επιμόρφωσης, που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη (DIGITAL) και είναι προσαρμοσμένες στις ΜΜΕ: ταχύρρυθμα μαθήματα σε ψηφιακές και βασικές αναδυόμενες τεχνολογίες – AI, blockchain, Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) και άλλες.
 • Υποστήριξη των επιχειρήσεων ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια δεξαμενή ταλέντων εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού μέσω της πρωτοβουλίας Digital Volunteers

Αγκαλιάστε ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής, όπως AI, blockchain και IoT, μέσω εξειδικευμένης κατάρτισης. Με την τελειοποίηση της τεχνογνωσίας σας, είστε έτοιμοι να ηγηθείτε βιώσιμων καινοτομιών, και η πρωτοβουλία Digital Volunteers φέρνει εξειδικευμένα ταλέντα ακριβώς στο κατώφλι σας.

 • Υποστήριξη διασυνοριακών δραστηριοτήτων εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και σε διεθνές επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο της κλιμάκωσης.
 • Παροχή σχετικών και επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τη λογιστική νομοθεσία, τις φορολογικές πτυχές και τις ιδιαιτερότητες.

Η κλιμάκωση της πράσινης επιχείρησής σας σε παγκόσμια κλίμακα γίνεται εφικτή με την απλοποιημένη διασυνοριακή υποστήριξη. Μείνετε ενήμεροι με κρίσιμα δεδομένα σχετικά με το ρυθμιστικό τοπίο και τις βασικές προϋποθέσεις εισόδου στην αγορά, επιτρέποντάς σας να επεκτείνετε τις φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις σας πέρα από τα σύνορα.

 • Η στήριξη των ΜΜΕ στον τομέα αυτό έχει κινητοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος COSME καθώς και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Οι δράσεις περιλαμβάνουν:
 • Ενίσχυση της Διευκόλυνσης Εγγυήσεων Δανείων” (LGF) για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης σε όλα τα επίπεδα για τις ΜΜΕ, ιδίως όσον αφορά το κεφάλαιο κίνησης και την ευελιξία στην αποπληρωμή των υφιστάμενων δανείων, καθώς και τη γεφύρωση των ιδιωτικών και δημόσιων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
 • Διευκόλυνση της πρόσβασης σε σχετικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα και τους μηχανισμούς και παροχή καθοδήγησης στις επιχειρήσεις.

Εξασφαλίστε την απαραίτητη οικονομική υποστήριξη για τα βιώσιμα εγχειρήματά σας. Αξιοποιήστε τη διευρυμένη “διευκόλυνση εγγύησης δανείων” και τις γνώσεις των εμπειρογνωμόνων για να χρηματοδοτήσετε τις πράσινες πρωτοβουλίες σας και να προετοιμάσετε το έδαφος για μια εντυπωσιακή ανάπτυξη.

Καλό είναι να γνωρίζετε:

Το Enterprise Europe Network (EEN) βοηθά τις επιχειρήσεις να καινοτομούν και να αναπτύσσονται σε διεθνή κλίμακα. Είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης παγκοσμίως για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με διεθνείς φιλοδοξίες.

Το Δίκτυο δραστηριοποιείται παγκοσμίως. Συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες από οργανισμούς-μέλη που φημίζονται για την αριστεία τους στην υποστήριξη επιχειρήσεων.

Στους οργανισμούς-μέλη περιλαμβάνονται:

 • εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια
 • οργανισμοί περιφερειακής ανάπτυξης
 • πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα
 • οργανισμοί καινοτομίας

https://een.ec.europa.eu/

Όπως γίνεται αντιληπτό, η στρατηγική για τις ΜΜΕ για μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη προσφέρει στους πράσινους επιχειρηματίες έναν οδικό χάρτη επιτυχίας που ευθυγραμμίζεται με το όραμα για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Αδράξτε αυτές τις ευκαιρίες για να καινοτομήσετε, να επεκταθείτε και να ευδοκιμήσετε τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, αφήνοντας θετικό αποτύπωμα στον πλανήτη μας και την κοινωνία στο σύνολό της.

"Dieses Foto" von Gert Altmann ist lizenziert gemäß CC BY-NC-ND

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.