Μάθημα 3 Χάρτης της πρωτοβουλίας σας για τη συγκέντρωση κεφαλαίων

Τι είναι ο χάρτης πορείας χρηματοδότησης;

Ο χάρτης συγκέντρωσης κεφαλαίων είναι ένα σχέδιο δράσης που καθοδηγεί τις προσπάθειές σας για τη συγκέντρωση κεφαλαίων. Περιγράφει τους στόχους σας για τη συγκέντρωση χρημάτων και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να τους επιτύχετε. Αυτό μπορεί να είναι ένα μονοετές σχέδιο ή μια πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση.

Όταν έχετε ένα σχέδιο συγκέντρωσης χρημάτων, είναι πολύ πιο εύκολο να είστε οργανωμένοι όταν πρόκειται για τη συγκέντρωση χρημάτων. Μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε τη σπατάλη κρίσιμου χρόνου και χρημάτων σε μεθόδους συγκέντρωσης κεφαλαίων που είναι πιθανό να αποτύχουν.

Ένα σχέδιο άντλησης κεφαλαίων βοηθά τους πιθανούς επενδυτές να μάθουν για τον σκοπό, τους στόχους και τις φιλοδοξίες σας. Δείξτε το, για παράδειγμα, σε ενδιαφερόμενους φορείς, σημαντικούς δωρητές, δυνητικούς εταίρους και ιδρύματα.

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.