Μάθημα 4 Διατήρηση του δικτύου συγκέντρωσης κεφαλαίων σας

Face to face δρώμενα

 • Διοργάνωση πάρτι δείπνου ή συγκεντρώσεων
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις και δραστηριότητες τοπικών ομάδων
 • Παροχή στρατηγικών συμβουλών ή βοήθειας σε τοπικές εταιρείες
 • Μη ανταγωνιστικές συζητήσεις με συνομηλίκους
 • Διοργάνωση συναντήσεων για τοπικούς επιχειρηματίες
 • Συμμετοχή σε τοπικές επιχειρηματικές ομάδες ή συμμαχίες
 • Συμμετοχή σε περιβάλλον συνεργασίας

Online δρώμενα

 • Διατηρήστε ενεργή παρουσία στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης.
 • Γίνετε μέλος μιας ομάδας υποστήριξης επιχειρήσεων.
 • Να είστε σίγουροι για τον εαυτό σας ενώ ζητάτε και αναζητάτε σχέσεις από τους ανθρώπους.
 • Οργανώστε μια συνάντηση δικτύωσης ή meetup στην περιοχή σας.

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.