Μάθημα 4 Ποιες γνώσεις είναι αναγκαίες για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου

Η δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα γνώσεων σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς. Ακολουθούν ορισμένοι βασικοί τομείς γνώσεων που είναι απαραίτητοι για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου:

Καλή κατανόηση του κλάδου ή της αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους της αγοράς, των τάσεων, του ανταγωνισμού, και των πιθανών κινδύνων και δυσκολιών.

Καλή κατανόηση των αρχών και τεχνικών του μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου κατηγοριοποίησης μίας αγοράς-στόχου, του προσδιορισμού της μοναδικής πρότασης αξίας, και της ανάπτυξης αποτελεσματικών στρατηγικών μάρκετινγκ.

Καλή κατανόηση των βασικών οικονομικών εννοιών, όπως οι ταμειακές ροές, τα κέρδη και οι απώλειες, οι ισολογισμοί και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες. Ικανότητα παραγωγής οικονομικών προβλέψεων και λεπτομερών προϋπολογισμών για την επιχείρηση.

Δηλαδή του τρόπου παραγωγής ή παράδοσης ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας και των πόρων που θα χρειαστούν.

Καλή κατανόηση των αρχών της διοίκησης, δηλαδή του τρόπου πρόσληψης και διαχείρισης εργαζομένων, καθορισμού στόχων και σκοπών, και ανάπτυξης πολιτικών και διαδικασιών.

Βασική κατανόηση νομικών και ρυθμιστικών θεμάτων που μπορεί να επηρεάσουν μία επιχείρηση, όπως οι νόμοι χωροταξίας, οι άδειες, και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου απαιτεί επιχειρηματική νοοτροπία, δηλαδή την ικανότητα εντοπισμού ευκαιριών, ανάληψης ρίσκων, και καινοτομίας. Ικανότητα δημιουργικής σκέψης, καθώς και προθυμία για νέες ιδέες και προσεγγίσεις.

Πρότυπο Επιχειρηματικού Σχεδίου και Οδηγίες

Πηγή Προτύπου: TimeSheets

[Συντάξτε μία σύντομη εισαγωγική δήλωση – «elevator pitch» – για το όραμα ή την αποστολή της επιχείρησής σας που να απαντά στις ακόλουθες πέντε ερωτήσεις.]

 • Τι κάνει [η επιχείρησή σας]; [Πουλάτε προϊόντα, υπηρεσίες, πληροφορίες, ή συνδυασμό αυτών;]
 • Πού συμβαίνει αυτό; [Θα διεξάγετε επιχειρηματικές δραστηριότητες διαδικτυακά, στο κατάστημα, μέσω κινητών μέσων, ή σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία ή περιβάλλον;]
 • Ποια άτομα ωφελεί [η επιχείρησή σας]; [Ποια είναι η αγορά-στόχος και ο ιδανικός πελάτης για την ιδέα σας;]
 • Γιατί να ενδιαφερθούν οι πιθανοί πελάτες; [Τι θα κέντριζε το ενδιαφέρον των ιδανικών πελατών για να προσέξουν την επιχείρησή σας;]
 • Πώς [τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες σας] ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό; [Ποια είναι η πρόταση αξίας που θα έκανε τους πελάτες να σας επιλέξουν έναντι ενός ανταγωνιστή;]

**Εάν κολλήσετε κάπου, συνεχίστε την ανταλλαγή ιδεών για άλλα κομμάτια του σχεδίου και συμπληρώστε εκείνο το τμήμα αργότερα.**

[Αναφέρατε λεπτομερώς την προσφορά σας, δηλαδή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που σκοπεύετε να πουλήσετε. Συμπεριλάβετε μία πρόταση αξίας για το καθένα, δηλαδή μία δήλωση του τρόπου με τον οποίο το προϊόν ή η υπηρεσία σας λύνει ένα πρόβλημα για τους πελάτες-στόχους.]

[Περιγράψτε τον ιδανικό πελάτη και εξετάστε ένα πιθανό ευρύτερο κοινό για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.]

**Με βάση την ακόλουθη λίστα, επιλέξτε τις ροές εσόδων που θα χρησιμοποιήσει η επιχείρησή σας για να βγάλει χρήματα, και τα κανάλια πωλήσεων και τα μέσα μάρκετινγκ που θα σας συνδέσουν με τους πελάτες.**

Ροές Εσόδων: **ελέγξτε τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση θα κερδίζει εισόδημα, επεξεργαστείτε ανάλογα**

 • Πωλήσεις προϊόντων: Πωλήσεις μέσω διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων, χονδρικής και σε καταστήματα.
 • Εισόδημα από θυγατρικές εταιρείες: Αξιοποιήστε αναρτήσεις στο ιστολόγιο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με συνδέσμους θυγατρικών.
 • Έσοδα από διαφημίσεις: Αφιερώστε χώρο στην ιστοσελίδα για διαφήμιση.
 • Πωλήσεις ηλεκτρονικών βιβλίων: Εκδώστε ηλεκτρονικά βιβλία για [την επιχείρησή σας].
 • Εισόδημα από βίντεο: Χρησιμοποιήστε ένα κανάλι στο YouTube που σχετίζεται με [την επιχείρησή σας].
 • Διαδικτυακά σεμινάρια και μαθήματα: Προσφέρετε διαδικτυακά σεμινάρια και διαδικτυακά μαθήματα που σχετίζονται με [την επιχειρηματική σας θέση].
 • Περιεχόμενο μόνο για μέλη: Αφιερώστε ένα τμήμα της ιστοσελίδας μόνο για μέλη για εξειδικευμένο περιεχόμενο που σχετίζεται με [την επιχειρηματική σας θέση].
 • Franchise: Χρηματοδοτήστε την ιδέα του μοντέλου [της επιχείρησής σας] και πουλήστε το σε επιχειρηματίες franchise.

Κανάλια Άμεσων Πωλήσεων: **ελέγξτε πώς η επιχείρησή σας θα πραγματοποιεί πωλήσεις, επεξεργαστείτε ανάλογα**

 • Κινητό σημείο πώλησης (Mobile POS): Κινητές και απομακρυσμένες πωλήσεις που δεν πραγματοποιούνται στο κατάστημα.
 • Τοποθεσία επιχείρησης: Πωλήσεις εντός καταστήματος σε αυτόνομη τοποθεσία.
 • Πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου: Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα σε μία πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Δημοσιεύσεις για αγορές στα Facebook, Instagram, Pinterest.
 • Αντιπρόσωποι πωλήσεων: Για πωλήσεις χονδρικής ή άλλες πωλήσεις μέσω αντιπροσώπων.

Άλλα κανάλια εισοδήματος: **ελέγξτε πώς η επιχείρηση μπορεί να έχει άλλα έσοδα, επεξεργαστείτε ανάλογα**

 • Εισόδημα από θυγατρικές εταιρείες: Περιεχόμενο σε blog ή ιστοσελίδες με προμήθειες συνδέσμων θυγατρικών.
 • Έσοδα από διαφημίσεις: Χώροι στον ιστότοπο [της επιχείρησής σας] αποκλειστικά για διαφημίσεις.
 • Πωλήσεις ηλεκτρονικών βιβλίων: Πωλήσεις ηλεκτρονικών βιβλίων μέσω του Amazon Kindle Direct Publisher.
 • Εισόδημα από βίντεο: Κανάλι στο YouTube με εισόδημα από διαφημίσεις.
 • Διαδικτυακά σεμινάρια και μαθήματα: Συνδρομή σε διαδικτυακά μαθήματα και διαδικτυακά σεμινάρια.
 • Περιεχόμενο μόνο για μέλη: Προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης περιεχόμενο στον ιστότοπο ή στο ιστολόγιο.

Μάρκετινγκ και Διαφήμιση: **ελέγξτε πώς η επιχείρηση θα προσεγγίσει το κοινό, επεξεργαστείτε ανάλογα**

Μέθοδοι Διαδικτυακού Μάρκετινγκ:

 • Ενημερωτικό περιεχόμενο ιστολογίου.
 • Διαδικτυακοί σύνδεσμοι που οδηγούν σε σελίδα πωλήσεων.
 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Pinterest, Twitter, κ.λπ.
 • Βίντεο με σχετικό περιεχόμενο στο YouTube, το Facebook, κ.λπ.
 • Δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία για μάρκετινγκ και προσέγγιση πιθανών πελατών.
 • Πληρωμένη διαδικτυακή διαφήμιση μέσω του Google AdSense ή άλλων δικτύων.
 • Μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS.
 • Πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών.

Παραδοσιακά μέσα Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων

 • Ραδιόφωνο
 • Τηλεόραση
 • Εφημερίδα
 • Περιοδικό
 • Αλληλογραφία
 • Διανομή φυλλαδίων
 • Χορηγίες για εκδηλώσεις και ομάδες

**Λεπτομερής περιγραφή της δομής και της λειτουργικής επισκόπησης της επιχείρησής σας.**

 • Επιχειρηματική δομή: [Μονοπρόσωπη επιχείρηση, Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, Συνεταιρισμός, Εταιρεία, κ.λπ.]
 • Άδειες: [Απαραίτητες άδειες λειτουργίας από την πόλη, την κομητεία και την πολιτεία.]
 • Εκπαίδευση ή πιστοποιήσεις: [Απαραίτητες άδειες, πιστοποιήσεις ή εκπαίδευση για τη λειτουργία.]
 • Ρόλοι και αρμοδιότητες: [Ρόλοι και καθήκοντα του ιδιοκτήτη, των συνεργατών και του προσωπικού.]
 • Τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας (SOP): [Επισκόπηση καθημερινών επιχειρησιακών σχεδίων.]
 • Αλυσίδα εφοδιασμού: [Προμηθευτές πρώτων υλών ή προϊόντων μεταπώλησης/χονδρικής πώλησης και διαδικασίες παραγγελίας.]

Πρόβλεψη Κόστους **σημειώστε το εκτιμώμενο κόστος εκκίνησης και το τρέχον κόστος, επεξεργαστείτε τον πίνακα ανάλογα**

Προβλέψεις Ακαθάριστου Κέρδους

**Χρησιμοποιήστε την έρευνα προϊόντων για να εκτιμήσετε τις τιμές λιανικής για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες σας και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το κόστος τους (πρώτες ύλες, ωρομίσθιο, κόστος χονδρικής) για να υπολογίσετε τα ακαθάριστα κέρδη. Επεξεργαστείτε τον πίνακα ανάλογα.**

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.