Μάθημα 4 Χρήση εφαρμογών Google Workspace Marketplace

Το Google Workspace Marketplace περιέχει εφαρμογές όπως το Google Drive, που ενισχύουν την παραγωγικότητα της επιχείρησης και αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εργάζεστε εξ αποστάσεως ή σε ένα φυσικό γραφείο με την ομάδα σας.

Κατηγορίες εφαρμογών:

Επιχειρησιακά εργαλεία:

 • Λογιστική & Χρηματοοικονομικά
 • Διοίκηση και διαχείριση
 • ERP & logistics
 • Ανθρώπινο δυναμικό και νομικά θέματα
 • Μάρκετινγκ & ανάλυση
 • Πωλήσεις & CRM

Παραγωγικότητα:

 • Δημιουργικά εργαλεία
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδων
 • Εφαρμογές γραφείου
 • Διαχείριση εργασιών

Εκπαίδευση:

 • Ακαδημαϊκοί πόροι
 • Εργαλεία καθηγητών & διαχειριστών

Επικοινωνία

Ελέγξτε τα στο Workspace.google.com και βρείτε αυτά που είναι κατάλληλα για την επιχείρησή σας.

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.