Μάθημα 4 Going Green – εμπόδια και οφέλη

Τα οφέλη της πράσινης λειτουργίας ως ΜΜΕ

 1. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση: Η ΕΕ έχει δημιουργήσει διάφορους μηχανισμούς χρηματοδότησης για τη στήριξη της μετάβασης σε μια βιώσιμη οικονομία, όπως το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (σύνδεσμος), το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Πράσινων Επενδύσεων (σύνδεσμος), το InvestEU (σύνδεσμος) και η χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για την Πράσινη Συμφωνία (σύνδεσμος). Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τα εν λόγω κονδύλια προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τα έργα βιωσιμότητας και τις δραστηριότητες πράσινης μετάβασης.
 2. Εξοικονόμηση κόστους: Η εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών μπορεί να βοηθήσει τις ΜΜΕ να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος με τη χρήση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και τη μείωση των αποβλήτων, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί σε χαμηλότερους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και κόστος υλικών.
 3. Βελτιωμένη φήμη της μάρκας: Η υιοθέτηση της βιωσιμότητας μπορεί να βελτιώσει τη φήμη της μάρκας μιας ΜΜΕ μεταξύ πελατών, προμηθευτών, επενδυτών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Μια ισχυρή δέσμευση για βιωσιμότητα μπορεί να προσελκύσει νέους πελάτες που εκτιμούν τις περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές.
 4. Πρόσβαση σε νέες αγορές: Πολλές επιχειρήσεις και καταναλωτές αναζητούν ενεργά βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες και οι ΜΜΕ που μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή τη ζήτηση μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και πελάτες.
 5. Αυξημένη δέσμευση και αφοσίωση των εργαζομένων: Οι εργαζόμενοι είναι πιο πιθανό να έχουν κίνητρα και να δεσμευτούν σε μια εταιρεία που εκτιμά τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη. Ένας βιώσιμος χώρος εργασίας μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μειωμένη εναλλαγή εργαζομένων και βελτιωμένη παραγωγικότητα.
 6. Μειωμένος κίνδυνος: Οι βιώσιμες πρακτικές μπορούν να μειώσουν την έκθεση μιας εταιρείας σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους. Για παράδειγμα, η μείωση των αποβλήτων και της ρύπανσης μπορεί να βοηθήσει τις ΜΜΕ να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς και να αποφύγουν πρόστιμα.
 7. Καινοτομία: Η υιοθέτηση της βιωσιμότητας συχνά απαιτεί από τις ΜΜΕ να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες, διαδικασίες και πρακτικές. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην καινοτομία και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, δίνοντας στις ΜΜΕ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Η μετάβαση προς τη βιωσιμότητα δεν έχει να κάνει μόνο με επιχειρηματικά οφέλη – είναι μια υπόσχεση για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και, ιδανικά, για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Με την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, οι ΜΜΕ μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά. Η επιλογή αυτή δεν είναι απλώς ηθικά ορθή- ξεκλειδώνει επίσης μια σειρά από οικονομικά, φημιστικά και λειτουργικά πλεονεκτήματα: Συνολικά, το να γίνει κανείς βιώσιμος μπορεί να αποτελέσει μια έξυπνη επιχειρηματική στρατηγική για τις ΜΜΕ, βοηθώντας τες να εξοικονομήσουν χρήματα, να ενισχύσουν τη φήμη του εμπορικού τους σήματος, να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές, να δεσμεύσουν τους εργαζομένους, να μειώσουν τον κίνδυνο και να προωθήσουν την καινοτομία.

Πιθανοί κίνδυνοι και εμπόδια για τις ΜΜΕ που προσπαθούν να γίνουν πράσινες

 1. Υψηλό αρχικό κόστος: Η εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών μπορεί να απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, εξοπλισμό και υλικά. Αυτό μπορεί να αποτελέσει σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τις ΜΜΕ, ιδίως για εκείνες που διαθέτουν περιορισμένους πόρους.
 2. Έλλειψη τεχνογνωσίας: Οι ΜΜΕ ενδέχεται να μην διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη ή γνώση για την ανάπτυξη και εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λάθη, σπατάλη πόρων και αναποτελεσματικές πρωτοβουλίες βιωσιμότητας.
 3. Περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση: Οι ΜΜΕ ενδέχεται να έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε επιλογές χρηματοδότησης που μπορούν να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες βιωσιμότητας. Οι τράπεζες και οι επενδυτές ενδέχεται να θεωρούν τη βιωσιμότητα ως επικίνδυνη επένδυση και να διστάζουν να παράσχουν χρηματοδότηση.
 4. Αντίσταση των εργαζομένων και των πελατών: Ορισμένοι εργαζόμενοι και πελάτες ενδέχεται να μην κατανοούν ή να μην υποστηρίζουν τις πρωτοβουλίες βιωσιμότητας της εταιρείας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αντίσταση, μείωση του ηθικού και ακόμη και σε απώλεια πελατών.
 5. Συμμόρφωση με τους κανονισμούς: Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς βιωσιμότητας μπορεί να είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα, ιδίως για τις ΜΜΕ που ενδέχεται να μην διαθέτουν ειδικές ομάδες συμμόρφωσης. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε νομικές και οικονομικές κυρώσεις.
 6. Προκλήσεις της αλυσίδας εφοδιασμού: Η βιώσιμη προμήθεια υλικών και αγαθών μπορεί να είναι δύσκολη για τις ΜΜΕ, ιδίως αν βασίζονται σε προμηθευτές με περιορισμένες βιώσιμες επιλογές. Αυτό μπορεί να καταστήσει δύσκολη την εξασφάλιση ότι ολόκληρη η αλυσίδα εφοδιασμού της εταιρείας είναι βιώσιμη.
 7. Ανταγωνιστική πίεση: Οι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με χαμηλά επίπεδα βιωσιμότητας ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ανταγωνιστική πίεση για τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης. Αυτό μπορεί να καταστήσει δύσκολο για τις εταιρείες να διαφοροποιηθούν με βάση τη βιωσιμότητα.
 8. Πράσινο πλύσιμο: Πράσινο πλύσιμο είναι ουσιαστικά όταν μια εταιρεία ή ένας οργανισμός ξοδεύει περισσότερο χρόνο και χρήμα για να διαφημιστεί ως βιώσιμη παρά για να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της.

Για να ξεπεράσουν αυτούς τους κινδύνους και τα εμπόδια, οι ΜΜΕ μπορεί να χρειαστεί να ζητήσουν υποστήριξη από ειδικούς σε θέματα βιωσιμότητας, να αναζητήσουν επιλογές χρηματοδότησης που είναι προσανατολισμένες προς τη βιωσιμότητα και να επικοινωνήσουν τα οφέλη της βιωσιμότητας στους εργαζόμενους και τους πελάτες. Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο να συνεργαστούν με άλλες εταιρείες και οργανισμούς που μοιράζονται τους ίδιους στόχους βιωσιμότητας.

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.