Μάθημα 5 Χρήση εργαλείων ενσωμάτωσης για εφαρμογές

Ολοκλήρωση API είναι η σύνδεση μεταξύ δύο ή περισσότερων εφαρμογών, μέσω των API τους (Application Programming Interface – Διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών), που επιτρέπει στα συστήματα να ανταλλάσσουν πηγές δεδομένων.

Οφέλη από την ενσωμάτωση API:

Η αυτοματοποίηση και η επεκτασιμότητα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, καθώς δεν χρειάζεται να ξεκινήσουν από το μηδέν κατά τη δημιουργία συνδεδεμένων συστημάτων και εφαρμογών.

Αυξάνει τη διαφάνεια και διασφαλίζει ότι όλοι οι υπάλληλοί σας μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και να συγκεντρώνουν πληροφορίες γρήγορα – εξαλείφει την ανάγκη για διπλή επεξεργασία δεδομένων, χρησιμοποιεί ένα ενιαίο, βελτιωμένο περιβάλλον εργασίας για τον έλεγχο πολλαπλών επιχειρηματικών λειτουργιών, τη διατήρηση του συγχρονισμού των δεδομένων, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την αύξηση των εσόδων. (σύμφωνα με το www.bizagi.com)

ASANA – είναι ο ηγέτης των εφαρμογών ενσωμάτωσης με πάνω από 150 εφαρμογές ενσωμάτωσης, δωρεάν ή δωρεάν δοκιμαστική έκδοση, συνδρομή ανά χρήστη ή/και ανά μήνα. Για παράδειγμα, στην εφαρμογή Trello App, μια εφαρμογή που συνεργάζεται με τα εργαλεία ολοκλήρωσης ASANA, υπάρχουν οι λεγόμενες “Power-Ups”.

Οι εφαρμογές και τα βοηθητικά προγράμματα, τα power-ups του Trello μπορούν να εγκατασταθούν ως εφαρμογές για κινητά σε iOS ή Android και χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες (asana.com):

 • Αναλύσεις & αναφορές
 • Αυτοματισμός
 • Βοηθητικές υπηρεσίες του διοικητικού συμβουλίου
 • Επικοινωνία & συνεργασία
 • Εργαλεία προγραμματιστών
 • Διαχείριση αρχείων
 • Ανθρώπινο δυναμικό & λειτουργίες
 • IT & διαχείριση έργων
 • Μάρκετινγκ & κοινωνικά μέσα
 • Προϊόν & σχεδιασμός
 • Πωλήσεις & υποστήριξη

Πηγή εικόνας: Trello.com (λογαριασμοί PCC)

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και ο εθνικός οργανισμός και η Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.