Lecturi suplimentare

 • “Competențe antreprenoriale: A Literature Review and Development Agenda” de Dean A. Shepherd – Această lucrare oferă o analiză aprofundată a diferitelor competențe antreprenoriale și a modului în care acestea pot fi dezvoltate.
 • “The Importance of Soft Skills in Entrepreneurship” de Fiona Elsa Dent și Viki Holton – Acest articol evidențiază importanța competențelor transversale în succesul antreprenorial și oferă sfaturi pentru dezvoltarea acestor competențe.
 • “Antreprenoriatul verde: A Review and Research Agenda” de Candida Brush et al. – Acest articol oferă o prezentare generală a conceptului de antreprenoriat ecologic și schițează o agendă de cercetare pentru studii viitoare.
 • “Business Planning for Enduring Social Impact” de Jed Emerson și Nathaniel Foote – Această carte oferă îndrumări privind crearea unui plan de afaceri care să acorde prioritate impactului social și sustenabilității.
 • “The Lean Startup” de Eric Ries – Această carte oferă un cadru pentru dezvoltarea unui startup folosind metodologia Lean, care acordă prioritate experimentării și repetiției pentru a valida rapid o idee de afaceri.
 • “Sustainable Business: Key Issues” de Carys Jones și Peter Jones – Această carte oferă o imagine de ansamblu a practicilor de afaceri durabile și a importanței lor în economia actuală.
 • “Entrepreneurship and Small Business Management”, de Steve Mariotti și Caroline Glackin – Această carte oferă un ghid cuprinzător pentru inițierea și gestionarea unei afaceri mici, inclusiv sfaturi pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale.
 • “The Social Entrepreneur’s Playbook” de Ian C. MacMillan și James D. Thompson – Această carte oferă îndrumări pentru crearea unui plan de afaceri care să acorde prioritate impactului social și sustenabilității.
 • “Green to Gold: How Smart Companies Use Environmental Strategy to Innovate, Create Value, and Build Competitive Advantage” de Daniel C. Esty și Andrew S. Winston – Această carte oferă studii de caz și cele mai bune practici pentru implementarea strategiilor de afaceri ecologice.
 • “The Business of Sustainable Development (Afacerile dezvoltării durabile): A Global Perspective for a Better World” de Ban Ki-moon și Makhdoom A. Shah – Această carte oferă o imagine de ansamblu a dezvoltării durabile și a modului în care întreprinderile pot contribui la o lume mai durabilă.
 • “Competențe antreprenoriale: Ce sunt și cum să le dezvolți” de Alyssa Gregory pe The Balance Small Business: Acest articol oferă o imagine de ansamblu a abilităților antreprenoriale cheie și a modului în care indivizii le pot dezvolta.
 • “How to Create a Culture of Entrepreneurship” de Mike Templeman pe Entrepreneur: Acest articol explorează importanța creării unei culturi antreprenoriale în cadrul organizațiilor și oferă sfaturi despre cum se poate promova această cultură.
 • “Antreprenoriatul verde: A Guide to Sustainable Business Practices” de Julia Haskins pe Forbes: Acest articol discută principiile antreprenoriatului ecologic și oferă îndrumări cu privire la modul în care întreprinderile pot pune în aplicare practici durabile.
 • “The Importance of a Business Plan for Entrepreneurs” de Richard Harroch pe Forbes: Acest articol explică de ce crearea unui plan de afaceri este crucială pentru antreprenori și oferă sfaturi despre cum să creezi un plan solid.