Lecția 1 Ce este “Tranziția verde?” – Definiții și strategii

Economia verde

O economie verde se caracterizează prin faptul că este atât ecologică, cât și favorabilă incluziunii sociale. În acest cadru, expansiunea economică în ceea ce privește locurile de muncă și câștigurile este stimulată de finanțările publice și private direcționate către proiecte, infrastructuri și active care promovează reducerea emisiilor de carbon și a poluării. De asemenea, această abordare acordă prioritate îmbunătățirii eficienței energetice și a resurselor, precum și protejării biodiversității și a serviciilor ecosistemice pentru a preveni degradarea acestora.

“Pentru a fi ecologică, o economie nu trebuie să fie doar eficientă, ci și echitabilă. Corectitudinea implică recunoașterea dimensiunilor de echitate la nivel mondial și național, în special în asigurarea unei tranziții echitabile către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor și favorabilă incluziunii sociale” – UNEP, 2011.

Tranziția verde

Tranziția ecologică reprezintă trecerea de la o economie dependentă de combustibilii fosili la o economie care fie durabilă din punct de vedere ecologic și cu emisii reduse de carbon. Această transformare presupune diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de resurse neregenerabile, sporind în același timp utilizarea surselor de energie regenerabilă, cum ar fi energia eoliană, solară și hidroelectrică.

Abordarea provocărilor de mediu imediate, cum ar fi schimbările climatice, poluarea și epuizarea resurselor, este esențială. Această tranziție oferă, de asemenea, oportunități de a genera locuri de muncă, de a promova o creștere economică durabilă și de a îmbunătăți sănătatea publică.

Tranziția ecologică cuprinde o varietate de inițiative și politici la diferite scări, de la decizii individuale la strategii globale. Acestea presupun îmbunătățirea eficienței energetice, extinderea utilizării energiei regenerabile, promovarea transportului și a agriculturii ecologice și punerea în aplicare a abordărilor economiei circulare pentru a reduce deșeurile și a optimiza utilizarea resurselor. Prin aceste eforturi, poate apărea o schimbare în percepția economiei, una care să plaseze bunăstarea umană pe primul plan.

Tranziția verde – Inițitive și politici:

Câteva exemple de astfel de inițiative și politici includ:

  • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (Link)
  • Pactul ecologic european (Link, vezi Capitolul 2)
  • Planul strategic UN (United Nations) Habitat pentru un viitor urban mai bun 2020-2023 (Link)

Tranziția ecologică continuă să se desfășoare, necesitând implicarea și munca în echipă din partea oamenilor, a companiilor, a guvernelor și a diferitelor părți interesate. În ciuda obstacolelor și a cheltuielilor legate de această schimbare, avantajele unei economii durabile, cu emisii reduse de dioxid de carbon, depășesc cu mult aceste dezavantaje pe termen lung.

Această lucrare este licențiată sub licența Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Agenția Națională și Comisia nu pot fi considerate responsabile pentru orice utilizare care ar putea fi dată informațiilor conținute în aceasta.