Lecția 1 Ce sunt rețelele de strângere de fonduri?

Strângerea de fonduri pentru rețele este un proces care necesită timp, răbdare, energie, angajament și încredere în procesul pe termen lung.Crearea de rețele și, în special, de rețele de strângere de fonduri înseamnă cultivarea relațiilor cu partenerii voștri. Încercați să colaborați cu persoane cu care relația voastră a fost testată de-a lungul timpului sau cu persoane care vă inspiră încredere.O rețea de strângere de fonduri este un grup de susținători dedicați care strâng în mod activ donații în numele unei organizații pentru a o ajuta în eforturile sale de strângere de fonduri.  Donatorii, membrii consiliului de administrație, voluntarii, clienții sau absolvenții anteriori și persoanele care doar susțin organizația pot face parte din rețeaua de strângere de fonduri. Rețeaua inițială de colectori de fonduri poate crește și se poate adapta în timp, adăugând noi rețele de sprijin, parteneriate și strategii de strângere de fonduri pentru IMM-uri și organizații nonprofit.

Prin construirea unei rețele de strângere de fonduri:

  • organizația poate extinde în mod semnificativ impactul propriilor angajați.
  • organizația trebuie să investească în dezvoltarea și menținerea rețelei,
  • încurajarea conducerii în rândul membrilor săi oferind instrumentele și motivația pentru creșterea acesteia.

Fiecare IMM, organizație sau întreprindere ar trebui să înființeze și să mențină o rețea de strângere de fonduri care să creeze în mod activ relații și să strângă fonduri în numele organizației.

Această lucrare este licențiată sub licența Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Agenția Națională și Comisia nu pot fi considerate responsabile pentru orice utilizare care ar putea fi dată informațiilor conținute în aceasta.