Lecția 1 “Compania verde”: Definiții și strategii

O companie verde?

 • Definiție: O companie ecologică (companie sustenabilă sau companie responsabilă din punct de vedere ecologic) este o organizație care își desfășoară activitatea cu angajamentul de a minimiza impactul negativ asupra mediului, maximizând în același timp impactul pozitiv asupra societății.
 • Practici de mediu: Aceste companii pot realiza acest lucru prin practici precum energia regenerabilă, reducerea poluării și a deșeurilor, conservarea resurselor și promovarea sustenabilității.
 • Responsabilitate socială: Focusul este pe practici de afaceri etice, cum ar fi munca corectă și contribuția la comunitățile locale.
 • Motivație: Companiile sunt motivate să atenueze riscurile sociale și de mediu și să se alinieze la preferințele clienților și la cerințele de reglementare. Responsabilitatea socială și de mediu poate fi văzută, de asemenea, ca o oportunitate de afaceri.
 • Sustenabilitatea în procedurile standard de operare: Pentru a deveni ecologic este necesar să se adauge noi atribuții, cum ar fi experți în domeniul sustenabilității și consilii, și să se creeze structuri suplimentare de responsabilitate.
 • Impactul asupra operațiunilor zilnice: Operațiunile de zi cu zi, cum ar fi eliminarea hârtiei, reducerea deșeurilor și modificarea practicilor de angajare și a salariilor, pot fi afectate.
 • Decizii strategice: Deciziile privind lanțurile de aprovizionare, investițiile și potențialii parteneri de afaceri și grupuri de clienți pot fi, de asemenea, afectate de trecerea la ecologie.

Cum să devii o companie verde?

 1. Efectuați o evaluare a sustenabilității: Primul pas pentru a deveni o companie sustenabilă este să vă evaluați impactul actual social și asupra mediului. Această evaluare vă va ajuta să identificați domeniile în care vă puteți îmbunătăți practicile de sustenabilitate și să stabiliți obiective de îmbunătățire.
 2. Elaborați o strategie de sustenabilitate: După ce ați identificat domeniile de îmbunătățire, elaborați o strategie de sustenabilitate care prezinte obiectivele, țintele și inițiativele. Strategia ar trebui să se concentreze pe reducerea impactului asupra mediului, pe îmbunătățirea responsabilității sociale și pe creșterea performanței economice.
 3. Implicați-vă cu părțile interesate: Implicați-vă cu părțile interesate, inclusiv cu angajații, clienții, furnizorii și comunitățile locale, pentru a înțelege preocupările și prioritățile acestora în materie de durabilitate. În acest fel, strategia dvs. de sustenabilitate se aliniază cu așteptările și valorile părților interesate.
 4. Implementarea practicilor durabile: În următoarea etapă, doriți să vă reduceți impactul asupra mediului, de exemplu prin reducerea consumului de energie și de apă, utilizarea surselor de energie regenerabilă și reducerea deșeurilor. De asemenea, îmbunătățiți-vă responsabilitatea socială prin adoptarea unor practici de muncă echitabile, promovarea diversității și incluziunii și sprijinirea comunităților locale.
 5. Monitorizați și măsurați progresul: Monitorizați și măsurați în mod regulat progresul dumneavoastră în materie de sustenabilitate, utilizând indicatori cheie de performanță (KPI). Acest lucru vă va ajuta să vă urmăriți performanțele, să identificați domeniile de îmbunătățire și să comunicați progresul vostru părților interesate.
 6. Comunicați performanța voastră în materie de sustenabilitate: Comunicați performanța voastră în materie de sustenabilitate părților interesate prin intermediul rapoartelor de sustenabilitate, al site-urilor web și al altor canale. Acest lucru vă va ajuta să câștigați încrederea părților interesate, să vă îmbunătățiți reputația și să atrageți noi clienți și investitori.

Strategii posibile pentru diferite tipuri de impact în cadrul unei companii

Termen scurt Termen mediu Termen lung

Efectuarea unui audit de sustenabilitate

Punerea în aplicare a politicilor de achiziții publice ecologice

Stabilirea unor obiective de sustenabilitate pe termen lung

Trecerea la energie regenerabilă

Dezvoltarea de produse sau servicii sustenabile

Investiți în cercetare și dezvoltare

Reducerea deșeurilor

Adoptarea unor practici de afaceri sustenabile / plan de sustenabilitate

Colaborați cu părțile interesate

Adăugați atribuții de sustenabilitate în organizația voastră

Înființarea unor structuri mai mari de sustenabilitate corporativă

Această lucrare este licențiată sub licența Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Agenția Națională și Comisia nu pot fi considerate responsabile pentru orice utilizare care ar putea fi dată informațiilor conținute în aceasta.