Lecția 1 Marketing pentru grupuri țintă

  • Întreprinderile ecologice și companiile convenționale diferă foarte mult în ceea ce privește standardele pe baza cărora se măsoară. Cu toate acestea, în fața clienților, ambele produse sau servicii trebuie să se compare. Provocarea în acest caz este de a fi capabil să îți prezinți bine propriile avantaje.
  • Grupuri țintă diferite evaluează diferit anumite aspecte atunci când iau decizii de cumpărare: de exemplu, importanța prețului, durabilitatea, designul, calitatea.
  • În ceea ce privește marketingul, este oportun să cunoști bine grupul țintă și să știi ce aspecte sunt deosebit de importante pentru propriul grup țintă.
  • Reformularea poate fi, de asemenea, un instrument util pentru a atenua propriile puncte slabe (de exemplu, costul inițial ridicat față de investiția într-o durată de viață utilă îndelungată).

Această lucrare este licențiată sub licența Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Agenția Națională și Comisia nu pot fi considerate responsabile pentru orice utilizare care ar putea fi dată informațiilor conținute în aceasta.