Lecția 1 Pași în realizarea un plan de afaceri

Un plan de afaceri este un document cuprinzător care prezintă obiectivele, strategiile și planurile operaționale ale unei întreprinderi. Acesta servește ca o foaie de parcurs, orientându-i pe antreprenori în demararea unei noi afaceri sau în extinderea uneia existente. Planul de afaceri comunică viziunea, misiunea și obiectivele întreprinderii părților interesate, cum ar fi investitorii, creditorii și membrii echipei.

Crearea unui plan de afaceri poate părea o sarcină descurajantă, dar este un pas esențial pentru: 

 • Demararea unei noi afaceri cu o direcție clară și strategii acționabile.
 • Extinderea unei afaceri existente pentru a asigura o creștere susținută și profitabilitate.
 • Obținerea de fonduri de la investitori sau de la instituții financiare pentru a sprijini eforturile afacerii.

Adaptarea planului de afaceri la nevoile și obiectivele specifice: 

 • Fiecare plan de afaceri ar trebui să fie personalizat pentru a se potrivi cerințelor unice ale întreprinderii.
 • Formatul și conținutul pot varia în funcție de tipul de afacere, de industrie și de cerințele de finanțare.
 • Un plan de afaceri bine întocmit prezintă potențialul afacerii și convinge părțile interesate să sprijine succesul acesteia.

Cu această prezentare generală, putem acum să aprofundăm elementele-cheie pe care un plan de afaceri ar trebui să le includă pentru a comunica în mod eficient viziunea și strategiile afacerii.

Sustenabilitatea în planul de afaceri

Un plan de afaceri ecologic acordă prioritate sustenabilității și responsabilității față de mediu.

 • Reducerea la minimum a amprentei ecologice (de exemplu, emisii de carbon, energie, apă).
 • Utilizarea resurselor regenerabile și a materialelor ecologice.
 • Implementarea strategiilor de reducere a deșeurilor și de reciclare.
 • Promovarea responsabilității sociale și a practicilor etice.
 • Promovarea inovării și cercetării ecologice.
 • Definirea unor obiective de sustenabilitate specifice, măsurabile, realizabile, relevante și limitate în timp (SMART).Stabilirea indicatorilor-cheie de performanță (KPI) pentru a urmări progresele și a asigura îmbunătățirea continuă.
 • Demonstrarea responsabilității prin furnizarea de rapoarte clare și transparente privind eforturile și rezultatele în materie de durabilitate.
 • Schimbul deschis de informații privind practicile și inițiativele de mediu și impactul acestora asupra mediului.

Impactul planului de afaceri ecologic

Includerea sustenabilității într-un plan de afaceri demonstrează angajamentul față de practicile ecologice și impactul pozitiv asupra mediului.

1) Atrage părți interesate de aceeași părere:

 • Atrage clienți cu conștiință ecologică care acordă prioritate produselor și serviciilor ecologice.
 • Atrage investitori și parteneri responsabili din punct de vedere social care sprijină inițiativele durabile.

2) Poziționează afacerea ca lider în domeniul antreprenoriatului ecologic:

 • Diferențiază afacerea de concurenți prin evidențierea angajamentului său puternic față de mediu.
 • Stabilește afacerea ca lider progresiv în domeniul sustenabilității în cadrul industriei.

3) Contribuie la un viitor mai verde și mai durabil:

 • Impactul colectiv al întreprinderilor ecologice ajută la abordarea provocărilor urgente de mediu.
 • Promovează o cultură a sustenabilității, influențând alte întreprinderi să adopte practici ecologice.

Următoarele slide-uri vor discuta secțiunile cheie ale unui plan de afaceri. Elementele de sustenabilitate pot fi integrate în cadrul secțiunilor planului de afaceri. Alternativ, este posibil să se dedice o secțiune individuală pentru sustenabilitate.

Rezumat executiv

Rezumatul executiv este o introducere concisă a planului de afaceri, care surprinde esența proiectului tău.

 • Acesta evidențiază aspectele fundamentale ale planului, cum ar fi ideea de afaceri, piața țintă, concurența, proiecțiile de venituri și cerințele de finanțare.
 • Prin prezentarea unui instantaneu convingător al afacerii dumneavoastră, acesta urmărește să stârnească interesul potențialilor investitori sau al părților interesate, încurajându-i să exploreze mai departe planul.
 • Menține-l concis, atrăgător și axat pe punctele cheie care fac să iasă în evidență conceptul tău de afaceri.

Descrierea companiei

 • Descrierea companiei oferă o prezentare detaliată a organizației tale, oferind informații despre misiunea, istoria și ofertele acesteia.
 • Exprimă în mod clar misiunea companiei tale, care comunică scopul și obiectivele sale pe termen lung.
 • Prezintă un scurt istoric al formării companiei, subliniind etapele și realizările semnificative care au contribuit la creșterea acesteia.
 • Descrie produsele sau serviciile pe care le oferă compania ta, punând accentul pe caracteristicile și beneficiile unice ale acestora pentru clienți.
 • Menționează structura juridică a companiei (de exemplu, întreprindere individuală, parteneriat, SRL, corporație) pentru a oferi claritate cu privire la modelul său de funcționare.

Analiza pieței

Secțiunea de analiză a pieței cuprinde un studiu cuprinzător al pieței țintă, al concurenților și al tendințelor din industrie.

 • Definește în mod clar publicul țintă, inclusiv datele demografice, preferințele și nevoile specifice pe care afacerea ta încearcă să le abordeze.
 • Realizează o analiză amănunțită a concurenților tăi, identificând principalii actori de pe piață, punctele forte, punctele slabe și strategiile acestora.
 • Evidențiază tendințele și oportunitățile relevante din industrie care prezintă un potențial de creștere și succes pentru afacerea ta.
 • Prezintă propunerea ta unică de vânzare (USP) – aspectul distinctiv al produselor sau serviciilor tale care le diferențiază pe piață.

Management și organizare

Secțiunea de management și organizare prezintă persoanele-cheie responsabile pentru dezvoltarea afacerii tale.

 • Prezintă echipa de conducere cu numele, titlurile și rolurile acestora, punând accentul pe experiența și calificările lor relevante.
 • Descrie clar structura organizațională, inclusiv liniile de raportare și responsabilitățile cheie ale membrilor echipei.
 • Menționează orice parteneriate strategice, colaborări sau consilieri care contribuie la forța generală a afacerii tale.
 • Accentuează expertiza colectivă și colaborarea coerentă a echipei tale, arătând modul în care aceasta poziționează afacerea ta pentru succes.

Produse și servicii

 • Descrie în detaliu produsele și serviciile oferite, evidențiind caracteristicile și beneficiile unice ale acestora pentru clienți.
 • Prezintă în mod clar structura de prețuri, inclusiv ofertele speciale sau reducerile, precum și modul în care aceasta se compară cu cea a concurenților.
 • Descrie metodele de livrare, fie că este vorba de magazine fizice, platforme de comerț electronic sau parteneri de distribuție.
 • Menționează orice brevete sau mărci comerciale asociate cu produsele sau serviciile tale, subliniind avantajul lor competitiv și protecția proprietății intelectuale.

Marketing și vânzări

Prezintă o strategie cuprinzătoare de marketing și vânzări pentru a ajunge în mod eficient la publicul țintă.

 • Descrie eforturile de marketing planificate, cum ar fi publicitatea, social media, marketingul de conținut și SEO.
 • Identifică canalele de vânzare care vor fi utilizate, fie că este vorba de vânzări directe, distribuitori sau platforme online.
 • Explică modul în care afacerea intenționează să creeze o notorietate a mărcii și să fidelizeze clienții.
 • Prezintă orice propuneri unice de vânzare (USP) sau promoții care îi vor atrage pe clienți să aleagă produsele sau serviciile tale.

Proiecții financiare

Oferă proiecții financiare detaliate pentru următorii trei până la cinci ani pentru a demonstra sănătatea financiară a întreprinderii și potențialul de creștere.

 • Prezintă previziuni privind veniturile, luând în considerare cererea de pe piață, prețurile și volumul de vânzări preconizat.
 • Descrie cheltuielile anticipate, inclusiv costurile de producție, cheltuielile de marketing și costurile operaționale.
 • Prezintă previziunile privind fluxul de numerar, indicând modul în care banii intră și ies din afacere în timp.
 • Include declarații de profit și pierderi (P&L), care să arate profitabilitatea preconizată a afacerii.
 • Prezintă în mod clar orice cerințe de finanțare, explicând modul în care fondurile vor fi utilizate pentru a sprijini creșterea afacerii.

Anexe

Include documente justificative relevante care completează planul de afaceri.

 • Atașează CV-urile sau biografiile membrilor cheie ai echipei, subliniind calificările și experiența lor relevantă.
 • Adaugă scrisori de intenție din partea unor potențiali parteneri sau clienți, care să arate interesul și angajamentul față de colaborare.
 • Include date și rapoarte de cercetare de piață care validează cererea de pe piață și susțin proiecțiile de creștere ale afacerii.
 • Dacă este cazul, atașează documente juridice legate de brevete, mărci comerciale sau alte forme de protecție a proprietății intelectuale.

Această lucrare este licențiată sub licența Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Agenția Națională și Comisia nu pot fi considerate responsabile pentru orice utilizare care ar putea fi dată informațiilor conținute în aceasta.