Lecția 1 Recomandarea Consiliului UE privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții

În mai 2018, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o recomandare privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Recomandarea identifică opt competențe-cheie esențiale pentru cetățeni în vederea realizării personale, a unui stil de viață sănătos și durabil, a capacității de inserție profesională, a cetățeniei active și a incluziunii sociale. Recomandarea este un instrument de referință pentru părțile interesate din domeniul educației și formării, care stabilește o înțelegere comună a competențelor necesare în prezent și în viitor. Printre acestea se numără și competența digitală.

Conform recomandării Consiliului „Competența digitală presupune utilizarea cu încredere, critică și responsabilă a tehnologiilor digitale și implicarea în acestea pentru învățare, la locul de muncă și pentru participarea în societate. Aceasta include competențe în materie de informații și date, comunicare și colaborare, competențe media, crearea de conținut digital (inclusiv programare), siguranță (inclusiv bunăstarea digitală și competențele legate de securitatea cibernetică), întrebări legate de proprietatea intelectuală, rezolvarea problemelor și gândirea critică.”

Recomandarea prevede, de asemenea, cunoștințele, aptitudinile și atitudinile esențiale legate de această competență, după cum urmează:

Cunoștințe

Oamenii ar trebui să adopte o abordare critică a validității, fiabilității și impactului informațiilor și datelor puse la dispoziție prin mijloace digitale și să fie conștienți de principiile juridice și etice pe care le implică utilizarea tehnologiilor digitale.

Aptitudini

Oamenii ar trebui să posede competențe în domeniul tehnologiei digitale pentru cetățenie activă, incluziune socială, colaborare și creativitate, gestionarea informațiilor, a datelor și a identităților, precum și pentru a folosi în mod eficient software, dispozitive, inteligență artificială sau roboți.

Atitudini

Implicarea în tehnologiile digitale necesită o abordare critică, deschisă și etică, încurajând în același timp curiozitatea și o perspectivă de viitor asupra evoluției acestora.

Această lucrare este licențiată sub licența Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Agenția Națională și Comisia nu pot fi considerate responsabile pentru orice utilizare care ar putea fi dată informațiilor conținute în aceasta.