Lecția 2 Cadrul de competențe digitale pentru cetățeni

Pentru a promova dobândirea de competențe digitale, Comisia Europeană a elaborat Cadrul european de competențe digitale pentru cetățeni – cunoscut sub numele de DigComp – și un instrument de autoevaluare aferent. Cadrul de competențe digitale pentru cetățeni (DigComp) oferă o înțelegere comună a ceea ce înseamnă competența digitală. Acesta identifică 21 de competențe în cinci domenii-cheie, descriind ceea ce înseamnă să fii expert în domeniul digital. Pentru a-și atinge obiectivele în ceea ce privește angajabilitatea, învățarea și participarea în societate, se așteaptă ca oamenii să aibă competențe în fiecare dintre aceste domenii.

Opt niveluri de competență pentru fiecare competență au fost definite prin intermediul rezultatelor învățării (folosind verbe de acțiune, conform taxonomiei lui Bloom) și inspirate de structura și vocabularul Cadrului european al calificărilor (EQF). În plus, fiecare descriere de nivel conține cunoștințe, abilități și atitudini, descrise într-un singur descriptor pentru fiecare nivel al fiecărei competențe; acest lucru echivalează cu 168 de descriptori (8 x 21 de rezultate ale învățării). Un sondaj de validare online a ajutat la revizuirea unei prime versiuni a nivelurilor și la realizarea unei versiuni finale.

Competențele sunt definite după cum urmează:

5 domenii cheie DigiComp

Este abilitatea care îți permite:

 • să articulezi nevoile de informații, să localizezi și să recuperezi date, informații și conținuturi digitale;
 • să judeci relevanța sursei și a conținutului acesteia;
 • să stochezi, să gestionezi și să organizezi date, informații și conținuturi digitale.

Nivelurile de competențe în acest domeniu se referă la:

 • Navigarea, căutarea și filtrarea datelor, informațiilor și conținutului digital;
 • Evaluarea datelor, informațiilor și conținutului digital;
 • Gestionarea datelor, informațiilor și conținutului digital.

Este abilitatea care îți permite:

 • să interacționezi, să comunici și să colaborezi prin intermediul tehnologiilor digitale, fiind în același timp conștient de diversitatea culturală și generațională;
 • să participi la societate prin intermediul serviciilor digitale publice și private și al cetățeniei participative;
 • să îți gestionezi propria prezență digitală, identitatea și reputația.

Nivelurile de competență în acest domeniu se referă la:

 • Interacțiunea prin intermediul tehnologiilor digitale;
 • Distribuirea prin intermediul tehnologiilor digitale;
 • Implicarea în cetățenie prin intermediul tehnologiilor digitale;
 • Colaborarea prin intermediul tehnologiilor digitale;
 • Neticheta – Reguli de comportament online;
 • Gestionarea identității digitale.

Este abilitatea care îți permite:

 • să creezi și să editezi conținut digital;
 • să îmbunătățești și să integrezi informații și conținut într-un corp de cunoștințe existent, înțelegând în același timp cum trebuie aplicate drepturile de autor și licențele;
 • să știi cum să dai instrucțiuni ușor de înțeles pentru un sistem informatic.

Nivelurile de competență în acest domeniu se referă la:

 • Dezvoltarea de conținut digital;
 • Integrarea și reelaborarea conținutului digital;
 • Drepturi de autor și licențe;
 • Programare.

Este abilitatea care îți permite:

 • să protejezi dispozitivele și conținutul, datele personale și confidențialitatea în mediile digitale;
 • să protejezi sănătatea fizică și psihologică și să conștientizezi tehnologiile digitale pentru bunăstarea și incluziunea socială;
 • să conștientizați impactul asupra mediului al tehnologiilor digitale și al utilizării acestora.

Nivelurile de competență în acest domeniu se referă la:

 • Protejarea dispozitivelor;
 • Protejarea datelor personale și a vieții private;
 • Protejarea sănătății și a bunăstării;
 • Protejarea mediului.

Este abilitatea care îți permite:

 • să identifici nevoi și probleme și să rezolvi probleme conceptuale și situații problematice în medii digitale;
 • să utilizezi instrumente digitale pentru a inova procesele și produsele;
 • să fii la curent cu evoluția digitală.

Nivelurile de competență în acest domeniu se referă la:

 • Rezolvarea problemelor tehnice;
 • Identificarea nevoilor și a răspunsurilor tehnologice;
 • Utilizarea creativă a tehnologiilor digitale;
 • Identificarea lacunelor de competență digitală.

Această lucrare este licențiată sub licența Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Agenția Națională și Comisia nu pot fi considerate responsabile pentru orice utilizare care ar putea fi dată informațiilor conținute în aceasta.