Lecția 2 Cum să dezvolți „cultura verde” și să o faci durabilă

Cum se implementează “cultura verde” într-o companie

Implementarea “culturii ecologice” într-o companie necesită o abordare cu mai multe aspecte, care implică o combinație de schimbări organizaționale, implicarea angajaților și implicarea părților interesate.

 1. Elaborarea unei strategii de sustenabilitate: Compania ar trebui să elaboreze o strategie cuprinzătoare de sustenabilitate care să prezinte obiectivele, țintele și planurile de acțiune pentru reducerea impactului asupra mediului și promovarea practicilor sustenabile.
 2. Atribuiți responsabilități: Ar trebui creată o echipă de sustenabilitate pentru a supraveghea punerea în aplicare a strategiei și pentru a se asigura că întreprinderea este pe drumul cel bun pentru a-și atinge obiectivele de sustenabilitate.
 3. Educați și instruiți angajații: Toți angajații ar trebui să fie informați cu privire la strategia de sustenabilitate a companiei și instruiți cu privire la modul în care pot încorpora practicile sustenabile în activitatea lor.
 4. Încurajați implicarea angajaților: Implicarea angajaților în inițiativele de sustenabilitate prin stimulente, programe de recunoaștere și alte inițiative.
 5. Implemenatrea politicilor și practicilor ecologice: Implementarea politicilor și practicilor ecologice, cum ar fi reducerea consumului de energie și de apă, minimizarea deșeurilor și a poluării, precum și achiziționarea de materiale responsabile din punct de vedere ecologic.
 6. Implicarea părților interesate: Implicarea părților interesate, cum ar fi clienții, furnizorii și comunitatea în general, pentru a promova educația și conștientizarea problemelor de mediu.
 7. Măsurați și raportați progresele înregistrate: Să măsoare și să raporteze progresele înregistrate în vederea atingerii obiectivelor sale de sustenabilitate și să utilizeze aceste informații pentru a identifica domeniile în care este nevoie de îmbunătățiri.(Link 1, Link 2)

Planul de sustenabilitate

Un plan de sustenabilitate este o hartă strategică care prezintă angajamentele și obiectivele unei companii în vederea atingerii unei dezvoltări durabile. Este un document cuprinzător care acoperă o serie de aspecte legate de sustenabilitate, inclusiv gestionarea mediului, responsabilitatea socială și viabilitatea economică. Planul include, de obicei, obiective specifice, termene și planuri de acțiune pentru atingerea acestor obiective. Poate include, de asemenea, indicatori de performanță și parametri de măsurare a progreselor înregistrate în vederea atingerii obiectivelor de sustenabilitate. Planul de sustenabilitate servește drept ghid pentru managementul, angajații și părțile interesate ale întreprinderii și este un instrument important pentru a demonstra angajamentul întreprinderii față de practicile comerciale responsabile și de dezvoltare durabilă. Dacă sunteți interesat de planurile de sustenabilitate, acordați-vă puțin timp pentru a le studia online. Veți găsi mai multe informații și, de asemenea, modele.

Roluri de management al sustenabilității

Schimbarea organizațională trebuie să fie susținută de o structură de management și de responsabilitate. Formările, întâlnirile  și verificările de performanță trebuie evaluate și instituționalizate pentru a deveni cultura companiei. Printre rolurile posibile (fie ca sarcini suplimentare pentru angajații existenți după formare și calificare, fie ca potențiale noi angajări, în funcție de mărimea și obiectivele companiei) se numără:

 • Manager de sustenabilitate: responsabil pentru dezvoltarea și implementarea strategiei de sustenabilitate a companiei și de îndeplinirea obiectivelor de sustenabilitate ale acesteia.
 • Coordonator de sustenabilitate: lucrează cu alți angajați pentru a implementa inițiative de sustenabilitate, cum ar fi reducerea consumului de energie, promovarea transportului sustenabil și implementarea programelor de reciclare.
 • Analist de date privind sustenabilitatea: urmărește și analizează datele legate de performanța companiei în materie de sustenabilitate și utilizează aceste informații pentru a identifica domeniile în care se pot aduce îmbunătățiri.
 • Specialist în comunicare în domeniul sustenabilității: responsabil cu comunicarea eforturilor de sustenabilitate ale companiei către părțile interesate interne și externe și cu promovarea conștientizării mediului și a inițiativelor de sustenabilitate.
 • Auditor de sustenabilitate: efectuează audituri și evaluări ale performanțelor de sustenabilitate ale companiei și formulează recomandări de îmbunătățire. (Link)

Instrumente digitale pentru a susține tranziția

Instrumentele de urmărire a sustenabilității sunt soluții care ajută companiile să gestioneze toate datele pe care le produc ca urmare a operațiunilor lor. Acestea urmăresc date de la informații climatice, biodiversitate, diversitate, deșeuri, personal și finanțe. Acestea sunt concepute pentru a ajuta conducerea corporativă execute guvernanța în ceea ce privește colectarea de date privind durabilitatea și să comunice în mod eficient date exacte părților interesate, investitorilor și autorităților de reglementare. Software-ul de trasabilitate a sustenabilității poate avea un impact considerabil asupra veniturilor, evaluării companiei și percepției mărcii.

Acestea pot fi o simplă matrice Excel care ajută la urmărirea îmbunătățirilor în ceea ce privește personalul și comunicațiile sau soluții software sofisticate care arată fiecare punct de date în timp real (vezi Lecția 3).

Această lucrare este licențiată sub licența Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Agenția Națională și Comisia nu pot fi considerate responsabile pentru orice utilizare care ar putea fi dată informațiilor conținute în aceasta.