Lecția 2 Introducere în economia circulară

Sursa: Economia circulară: definiție, importanță și beneficii | Știri | Parlamentul European (europa.eu)

Economia circulară este un model de producție și consum, care presupune folosirea în comun, închirierea, reutilizarea, repararea, recondiționarea, recondiționarea și reciclarea materialelor și produselor existente cât mai mult timp posibil. În acest fel, ciclul de viață al produselor este extins.

În practică, aceasta presupune reducerea la minimum a deșeurilor. Atunci când un produs ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, materialele sale sunt păstrate în cadrul economiei, ori de câte ori este posibil, cu ajutorul reciclării. Acestea pot fi utilizate în mod productiv din nou și din nou, creând astfel o valoare suplimentară.

Aceasta este o abatere de la modelul economic tradițional, liniar, care se bazează pe un model de a lua, a face, a consuma și a arunca. Acest model se bazează pe cantități mari de materiale și energie ieftine și ușor accesibile.

Economia circulară conduce la

  1. Produse cu durată de viață mai lungă: În economia circulară, produsele sunt proiectate și fabricate cu gândul la durabilitate și longevitate, astfel încât să poată fi utilizate cât mai mult timp posibil. Acest lucru înseamnă că consumatorii se pot baza pe produsele lor pentru perioade mai lungi de timp, reducând astfel nevoia de a achiziționa înlocuitori și minimizând cantitatea de deșeuri generate.
  2. Produse care sunt fabricate și utilizate într-un mod care conservă resursele: Economia circulară încurajează producția și utilizarea produselor care sunt fabricate cu materiale reciclate sau regenerabile și care sunt concepute pentru a fi utilizate într-un mod care să conserve resursele. Aceasta include proiectarea produselor pentru a fi ușor de reparat, modernizat sau reutilizat, astfel încât acestea să poată fi utilizate pentru perioade mai lungi de timp, reducând nevoia de noi resurse și minimizând deșeurile.
  3. Rate mai mari de reciclare: Economia circulară urmărește maximizarea cantității de materiale reciclate și reutilizate, astfel încât o cantitate cât mai mică de materiale să ajungă la gropile de gunoi sau în incineratoare. Acest lucru se realizează prin îmbunătățirea colectării și a sortării materialelor, precum și prin proiectarea produselor cu gândul la reciclabilitate.
  4. Mai puțină producție de deșeuri din cauza ambalajelor, a produselor care se epuizează rapid, care sunt aruncate sau care sunt greu de reparat: Economia circulară abordează problema deșeurilor generate de produsele care sunt rapid consumate, aruncate sau dificil de reparat, prin proiectarea unor produse durabile și făcute să dureze și prin reducerea ambalajelor inutile. Această abordare nu numai că reduce deșeurile, ci și economisește resurse prin reducerea necesității de producție nouă. În plus, prin proiectarea unor produse ușor de reparat, consumatorii sunt încurajați să continue să folosească produsul în loc să îl înlocuiască, ceea ce reduce și mai mult deșeurile.
  5. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: Economia circulară poate contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin reducerea la minimum a cantității de deșeuri generate și prin reducerea necesității de extragere și producție de noi resurse.
  6. Reducerea costurilor: Modelul economiei circulare poate duce la reducerea costurilor pentru întreprinderi prin reducerea deșeurilor și îmbunătățirea eficienței resurselor.

Această lucrare este licențiată sub licența Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Agenția Națională și Comisia nu pot fi considerate responsabile pentru orice utilizare care ar putea fi dată informațiilor conținute în aceasta.