Lecția 2 Schimbările și politicile climatice– Pactul ecologic european

Introdus în decembrie 2019, Pactul ecologic european (LINK) este o strategie extinsă propusă de Uniunea Europeană. Obiectivul său general este de a spori sustenabilitatea economiei UE, abordând în același timp problemele presante ale schimbărilor climatice și ale declinului mediului.

Principalele obiective ale Pactului ecologic sunt:

 1. să atingă neutralitatea climatică până în 2050, ceea ce înseamnă că UE va avea ca obiectiv să producă zero emisii nete de gaze cu efect de seră, în principal dioxid de carbon, până în acel an.
 2. creșterea ponderii surselor de energie regenerabilă în mixul energetic al UE, cu un obiectiv de 32% până în 2030.
 3. îmbunătățirea eficienței energetice în clădiri, transporturi și industrie.
 4. conservarea și refacerea biodiversității și a ecosistemelor, inclusiv reducerea poluării și creșterea agriculturii durabile.
 5. promovarea unei economii circulare prin reducerea deșeurilor și creșterea gradului de reutilizare, reparare și reciclare a materialelor.

Pentru a atinge aceste obiective, „Pactul ecologic european” propune o serie de politici și inițiative care includ :

 1. O lege europeană a climei care să introducă în legislație obiectivul de neutralitate climatică până în 2050.
 2. Un mecanism de tranziție echitabilă pentru a ajuta regiunile și sectoarele care vor fi cele mai afectate de tranziția către o economie mai ecologică..
 3. Strategia Farm to Fork (De la fermă la furculiță)“, care urmărește să facă producția și consumul de alimente mai durabile.
 4. Planul de acțiune privind economia circulară, care stabilește măsuri de promovare a unei economii circulare.
 5. O strategie a UE privind biodiversitatea pentru 2030 care stabilește măsuri de protecție și de refacere a ecosistemelor și a biodiversității.

În general, “Pactul ecologic european” reprezintă un efort susținut al UE de a face tranziția către o economie mai durabilă, cu emisii reduse de dioxid de carbon și circulară, care protejează mediul, promovează creșterea economică și aduce beneficii tuturor cetățenilor.

Planul european de investiții ecologice:

Planul european de investiții ecologice, cunoscut și sub numele de Planul de investiții pentru o Europă durabilă, reprezintă baza de investiții a inițiativei pactului ecologic. În vederea atingerii obiectivelor prezentate de Pactul ecologic european, acest plan își propune să mobilizeze minimum 1 000 de miliarde de euro în investiții durabile în următorii 10 ani. În cadrul acestei strategii, mecanismul de tranziție echitabilă ocupă o poziție semnificativă, vizând o trecere echitabilă și etică spre sustenabilitate. Acest mecanism urmărește să direcționeze investiții de cel puțin 100 de miliarde de euro între 2021 și 2027 pentru a oferi sprijin forței de muncă și rezidenților din regiunile cele mai afectate de tranziție:

 • Consolidarea resurselor financiare pentru tranziție și mobilizarea a cel puțin 1 000 de miliarde EUR pentru a sprijini investițiile durabile în următorul deceniu prin intermediul bugetului UE și al mecanismelor asociate, în special InvestEU.
 • Stabilirea unui cadru favorabil pentru investitorii privați și sectorul public pentru a facilita investițiile durabile.
 • Oferirea de asistență administrațiilor publice și promotorilor de proiecte în identificarea, structurarea și executarea proiectelor durabile. (Link)

Această lucrare este licențiată sub licența Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Agenția Națională și Comisia nu pot fi considerate responsabile pentru orice utilizare care ar putea fi dată informațiilor conținute în aceasta.