Lecția 3 Sustenabilitate și responsabilitate corporativă

Sustenabilitatea corporativă explicată

Sustenabilitatea corporativă se referă la conceptul unei companii care funcționează într-un mod responsabil din punct de vedere social, ecologic și viabil din punct de vedere economic pe termen lung. În esență, este vorba despre echilibrarea considerentelor economice, de mediu și sociale pentru a crea un model de afaceri durabil care să satisfacă nevoile prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi.

Un alt termen pentru acest concept este responsabilitatea socială a întreprinderilor:

Responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI) se referă la acțiunile și inițiativele voluntare ale unei întreprinderi pentru a aborda aspecte sociale și de mediu dincolo de obligațiile sale legale.

Aceasta implică integrarea preocupărilor sociale și de mediu în operațiunile comerciale și în procesele decizionale și implicarea părților interesate pentru a le înțelege nevoile și preocupările. Prin practicarea RSI, întreprinderile își pot îmbunătăți reputația, pot câștiga încrederea părților interesate și pot contribui la dezvoltarea durabilă.

Cei trei piloni ai sustenabilității corporative

Există trei piloni principali ai sustenabilității corporative: economic, de mediu și social.

Sustenabilitatea economică presupune asigurarea viabilității pe termen lung a afacerii prin gestionarea eficientă a resurselor, reducerea la minimum a deșeurilor și investiții în inovare și cercetare pentru a rămâne competitivă.

Sustenabilitatea mediului implică minimizarea impactului operațiunilor unei companii asupra mediului, cum ar fi reducerea emisiilor de carbon, conservarea resurselor naturale și prevenirea poluării.

Sustenabilitatea socială implică gestionarea impactului operațiunilor unei companii asupra angajaților, clienților și comunității în general. Acest lucru poate include asigurarea unor practici de muncă echitabile, promovarea diversității și incluziunii și contribuția la comunitățile locale prin filantropie sau voluntariat.

Responsabilitatea corporativă explicată

 • Responsabilitatea unei companii de a răspunde pentru acțiunile și deciziile sale
 • Se referă la ideea că întreprinderile vor acționa în interesul superior al părților interesate.
 • Printre părțile interesate se numără acționarii, angajații, clienții, furnizorii, comunitatea și mediul înconjurător.
 • Companiile sunt responsabile pentru impactul lor economic, social și de mediu.
 • Responsabilitatea este esențială pentru menținerea încrederii cu părțile interesate
 • Include politici, proceduri și mecanisme de raportare
 • Politici: Definiți valorile companiei și așteptările privind comportamentul
 • Proceduri: Detaliază modul în care sunt implementate și aplicate politicile
 • Mecanisme de raportare: Asigurarea transparenței și responsabilității față de părțile interesate
 • Construiește încredere și credibilitate cu părțile interesate
 • Îmbunătățește reputația și valoarea brandului
 • Îmbunătățește performanța afacerii și rezultatele financiare
 • Ajută companiile să identifice și să atenueze riscurile
 • Sprijină dezvoltarea durabilă și progresul social
 • Responsabilitatea corporativă se referă la responsabilitatea unei companii de a acționa în interesul superior al părților interesate.
 • Companiile sunt responsabile pentru impactul lor economic, social și de mediu.
 • Un cadru de responsabilitate corporativă include politici, proceduri și mecanisme de raportare.
 • Printre beneficiile responsabilității se numără consolidarea încrederii, creșterea reputației, îmbunătățirea performanței, reducerea riscurilor și sprijinirea dezvoltării durabile.

Directiva pentru raportarea dezvoltării durabile a întreprinderilor (CSRD)

ce este?

Directiva privind raportarea în materie de durabilitate a întreprinderilor (CSRD) este noua legislație a UE care impune tuturor companiilor mari să publice rapoarte periodice privind activitățile lor cu impact social și de mediu.

 • ajută investitorii, consumatorii, factorii de decizie politică și alte părți interesate să evalueze performanța nefinanciară a marilor companii.
 • încurajează companiile să dezvolte abordări mai responsabile în afaceri
 • modifică radical domeniul de aplicare și tipul de raportare privind dezvoltarea durabilă a întreprinderilor
 • Comisia Europeană definește pentru prima dată, prin CSRD, un cadru comun de raportare pentru datele nefinanciare

cine va fi afectat?

Se preconizează că aproape 50 000 de companii vor fi afectate de CSRD, reprezentând aproximativ trei sferturi din afacerile din Spațiul Economic European. CSRD se va aplica tuturor:

 • Societăți cotate pe piețele reglementate din UE (cu excepția microîntreprinderilor cotate) și companiile mari. CSRD clasifică o companie mare ca fiind o companie care îndeplinește două din trei dintre următoarele criterii: peste 250 de angajați, o cifră de afaceri de peste 40 de milioane de euro și active totale de peste 20 de milioane de euro. Aceste companii vor trebui să ia în considerare și informațiile de la nivelul filialelor.
 • IMM-urile listate, deși va exista o perioadă de tranziție în care IMM-urile pot opta pentru excludere până în 2028. Cu toate acestea, IMM-urile au mari beneficii dacă se conformează raportării.
 • Societăți din afara UE cu o cifră de afaceri netă de 150 de milioane de euro în UE și cu cel puțin o filială sau sucursală în Uniune. (Link)

Directiva privind raportarea privind dezvoltarea durabilă a întreprinderilor (CSRD) – Calendar (link)

H1 2024 –Termenul limită pentru transpunerea de către statele membre (data exactă TBC)

2024

2025

2025 – Prima raportare CSRD (pentru anul fiscal care începe în 2024) pentru companiile care fac obiectul Directivei privind raportarea nefinanciară

2026 –Prima raportare CSRD (pentru anul fiscal care începe în 2025) pentru alte companii mari din UE care nu fac obiectul NFRD

2026

1st octombrie 2026 –Adoptarea de către Comisie a unor standarde de asigurare limitate

2027 Prima raportare CSRD opt-in (pentru anul fiscal care începe în 2026) pentru IMM-urile de interes public

2027

1st octombrie 2028 –Adoptarea de către Comisie a unor standarde rezonabile de asigurare

2028

30  aprilie 2029 – Comisia va publica primul raport privind punerea în aplicare a CSRD

2029

2029 –Prima raportare CSRD (pentru anul fiscal care începe în 2028) pentru societățile din afara UE cu sucursale în UE și prima raportare CSRD obligatorie (pentru anii fiscali care încep în 2028) pentru IMM-urile de interes public

Această lucrare este licențiată sub licența Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Agenția Națională și Comisia nu pot fi considerate responsabile pentru orice utilizare care ar putea fi dată informațiilor conținute în aceasta.